Fastighetsautomation för ventilation, övervakning, larmhantering och energioptimering

ÅF-portal

ÅF-portalen är enbart öppen för våra inloggade BAS2-återförsäljare och samarbetspartners

Logga in om du har fått lösenord av Bastec och ta del av BAS2-dokumentation, nedladdningsfiler, anläggningsmallar, försäljningsmaterial, med mera.

Problem med inloggning? Eller är du BAS2-återförsäljare, men saknar inloggning och lösenord?

Kontakta: support@bastec.se
Vxl: 040-38 15 00