Anmäl dig till en BAS2-kurs hos Bastec

Välkommen att anmäla dig till Bastecs kommande kurser för att lära dig mer om vårt styrsystem BAS2.

  • Nästa BAS2 Systemintegratörsutbildning hålls den 24-26 november 2020.
  • Nästa Grundkurs för BAS2-användare hålls den 28:e januari 2021. Uppskjutet till senare under 2021, pga covid-19.

Med anledning av covid-19 håller vi kurserna i en separat lokal i huset, skild från resten av Bastecs kontor och personal. Vi har även begränsat antalet kursdeltagare och ser till att hålla avstånd och goda rutiner för städning, mat, etc.

Anmäl dig här: https://www.bastec.se/utbildning/

”Grundkurs för användare” vänder sig till dig som vill kunna använda BAS2 i den dagliga driften. Ändra larmhanteringen, reglerparametrar, pumpvilkor etc., samt kunna anpassa trendkurvor, lägga in nya användare, utnyttja avancerad tidstyrning och göra enklare förändringar i bilder.

”Systemintegratörsutbildning” är för dig som vill konfigurera BAS2 för att hantera styrning, reglering, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter, samt rita tillhörande grafiska bilder med dynamiska värden och manövermöjligheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev