Avisering om prishöjning

Från den 1 januari 2020 kommer vi justera upp våra priser mellan 0-5 % på BAS2-produkter. (Detta gäller inte övriga kringprodukter som vi också tillhandahåller.)

Orsaken till prisjusteringen är främst den försvagade svenska kronan, samt ökade material- och hanteringskostnader. Det är ca två år sedan Bastec senast höjde priserna och dessförinnan var det 10 år sedan.

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till oss.

Bastecs växel: 010-330 80 00
E-post: support@bastec.se