Kv Caroli köpcenter

I Malmö finns ett flertal nya köpcentra. Ett av dem är det totalrenoverade Kv Caroli i innerstaden. Här är det numera BAS2-systemet som styr inomhusklimatet i butiker, restauranger, service och parkeringshus.

Köpcentret byggdes 1973 och när Profi förvärvade fastigheten 2006 var Caroli i stort behov av förnyelse. Sen dess har allt från koncept till lokaler genomgått en total omvandling. Inte minst ventilationssystemet har förändrats och moderniserats i grunden. Det gamla styrsystemet revs ut och med hjälp av BAS2 möts nu besökare av en fräsch, välkomnande miljö.

Totalt har 11 BAs2 XL13-ducar installerats i fastigheten och styr förutom ventilation även radiatorer, markvärme för snösmältning och tappvarmvatten.

Kv Caroli består av ca 15 000 kvm och nyinvigdes 2013. Byggarbetet leddes av Forsen Projekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev