Nästa Systemintegratörsutbildning hålls 23-25 jan 2018

Välkommen att anmäla dig till nästa BAS2 Systemintegratörsutbildning. Kursen hålls 23-25 januari 2018 i Bastecs lokaler på Hästvägen 4A i Malmö.

Efter kursen ska deltagarna kunna konfigurera BAS2 för att hantera styrning, reglering, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter samt rita tillhörande grafiska bilder med dynamiska värden och manövermöjligheter.

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på sidan Utbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev