Ordlista för fastighetsautomation

Det är många ord och förkortningar i vår bransch som inte är kända för alla. Här är en ordlista med några av de vanligaste.

APIApplication Programming InterfaceAnvända och kommunicera med en specifik programvara.
Bacnet Ett kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. Bacnet finns i både seriellt (MS/TP) och nätevrksbaserat (IP) utförande, ursprungligen framtaget för industriell användning.
BASBuilding Automation Systems På svenska Byggnadsautomationsystem, dvs samma som Fastighetsautomationssystem.
BIMBuilding Information ModelHandlar om att skapa och använda digitala modeller för fastigheter.
BMSBuilding Management SystemsEtt byggnadshanteringssystem, annars känt som ett byggnadsautomationssystem, är ett datorbaserat styrsystem installerat i byggnader som styr och övervakar byggnadens mekaniska och elektriska utrustning såsom ventilation, belysning, elsystem, brandsystem och säkerhetssystem.
Börvärde Ett börvärde är ett önskat värde som styrsystemet reglerar efter, t.ex. rumstemperaturbörvärde.
DDCDirect Digital ControllerProgrammerbar styrenhet som hantera I/O:s framtagen för fastighetsautomation.
DHCDator Huvud CentralEtt överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar information på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar.
Driftdator Oftast en benämning på DHC eller SCADA
DUCDigital Under CentralSvenskt begrepp för DDC
EDPEnviromental Product DeclarationMiljövarudeklaration
HMIHuman Machine InterfaceMänniska och maskin-gränssnitt
HVACHeat, Ventilation and Air ConditioningÄr också ett samlingsbegrepp som förekommer för funktionerna värme, ventilation och luftkonditionering.
I/O Fysisiska in- och utgångar, till ingångar ansluts t.ex. temperaturer och larm, olika typer av givare och signaler som skall in i en process. Till utgångar kopplats signaler som ska styras t.ex. ventilställdon, fläktar och pumpar.
IPInternet ProtocolPå svenska i allmänhet IP-protokollet, är det kommunikationsprotokoll som används för all överföring av information i datornätverket internet. IP-protokollet används även i intranät.
M-bus Ett kommunikationsprotokoll framtaget speciellt för kommunikation med mätare av olika typer, t.ex. el-mätare, vattenmätare och energimätare.
Modbus Ett kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. Modbus finns i både seriellt (RTU) och nätverksbaserat (IP) utförande, ursprungligen framtaget för industriell användning.
OPOperatörsPanel 
Operatörspanel Skärm, oftast monterad i apparatskåpsfront för manövrering av styrsystemet. I operatörspanelen hanteras driftbilder, larm och trendloggar. Man kan ändra börvärden, manövrera utgångar m.m. Konfigureringen ligger i operatörspanelen.
Panel-PC En PC med integrerad touch-skärm monterad i apparatskåpsfront. Till skillnad från en operatörspanel så ligger konfigurationen i PLC:n och inte i själva operatörspanelen.
PLCProgrammable logic controllerProgrammerbar styrenhet som hanterar I/O:s, har sitt ursprung från industriella processer
RTURemote Terminal UnitÄr en mikroprocessbaserad styrsystemskomponent som integrerar en fysisk process med ett överliggande kontrollsystem, till exempel ett distribuerat styrsystem (DCS) eller ett SCADA-system.
SaaSSoftware as a ServiceEn typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet t.ex. Spotify eller Facebook.
SCADASupervisory Control And Data AcquisitionEtt överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar information på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar. Merparten av SCADA-systemen är ursprunglingen framtagna för industriell användning.
TCP/IPTransmission Control Protocol/Internet ProtocolÄr en arkitektur för datakommunikation över nätverk med en struktur som delas upp i olika lager.
Trendlogg En loggning av et eller en grupp av historiska värden som visas i ett diagram eller lista.
VaVVariable Air VolumeVariererar luftflödet vid konstant temperatur jämfört konstant luftflöde vid variabel temperatur
VPNVirtual Private NetworkSäkerhetslösnong, skapar en tunnel mellan två punkter som ger en säker förbindelse på internet.
Web-klient Möjliggör webbåtkomst med en standard wee-läsare via internet eller nätverket
Web-server När man talar om web-server inom fastighetsautomation talar man oftast om den web-baserade delen av styrsystemet. Web-servern möjliggör åtkomst utifrån till anläggningen.