Partnerportalen är endast öppen för inloggade systeminstallatörer

Partnerportalen är till för Bastecs registrerade partners, återförsäljare och systeminstallatörer. Slutanvändare av Bastec-system kan också ansöka om medlemskap. Dokument och filer för användare finns då på sidan Användarsupport.

Logga in om du har fått lösenord av Bastec och ta del av dokumentation, nedladdningsfiler, anläggningsmallar, försäljningsmaterial, med mera.

LOGGA IN

Problem med inloggning? Bytt e-post ( = användarnamn)?

Kontakta: support@bastec.se
Vxl: 010-330 80 00

Saknar du inloggning och lösenord?

 Ansök om medlemskap