Video: Installationsprogramvara för PC

Video-tutorial som med enkla steg-för-steg-instruktioner visar hur BAS2-systemet installeras på PC.

Version år 2015.
Filmen kan öppnas i helfönster och ljudet kan justeras.

Installation av BAS2 mjukvara på PC