Teknisk information om BAS2, vårt effektiva system för fastighetsautomation

Systemuppbyggnad

Bastecs fastighetautomationssystem BAS2 sköter styrning och övervakning av fastigheter med hjälp av datorundercentraler (DUC:ar). De finns i olika storlek för att passa såväl små som stora anläggningar. I större fastigheter behövs normalt flera DUC:ar.

Varje DUC fungerar helt självständigt och behöver inte ha kontakt med någon datorhuvudcentral (DHC) för att fungera fullt ut (helgdagshantering, larmutskick, trenderloggar etc).

I anläggningar med mer än en DUC kopplas dessa samman i ett nätverk via TCP/IP eller ”busslinga”. DUC:arna kan då dela på gemensam utrustning som internetanslutning, 4G-, GSM- och telefonmodem, utegivare etc. De kan även enkelt utbyta annan information med varandra utan att de behöver programmeras specifikt för detta, vilket används t.ex. då tillufts- och frånluftsaggregat inte styrs från samma DUC.

Både Modbus TCP och Modbus RTU finns inbyggt och stödjer både Client Mode (tillval) och Server Mode. Detta möjliggör anslutning av distribuerade I/O-moduler, ventilationsaggregat, kylmaskiner, brandspjäll, individuella rumsregleringar, etc. Modbus Server gör att BAS2 är lätt att ansluta till överordnade system (DHC/SCADA). Det finns även stöd för M-Bus, vilket gör att t.ex. energi- och vattenmätare kan anslutas via en enkel interfacemodul.

Lättillgängligt & lättanvänt system

Det vanligaste sättet för drifttekniker, fastighetsskötare och förvaltare att få tillgång till sina fastigheter är via sin vanliga PC. Operatörsprogramvaran BAS2, som är kostnadsfri, ger ett lättanvänt, snabbt och effektivt användargränssnitt för alla fastigheter där BAS2 finns installerat.

Uppkopplingen kan göras via internet, lokalt nätverk, 4G-modem, GSM-modem, klassiska telefonmodem, eller direkt kabelanslutning/USB-anslutning till bärbar PC. DUC:arna har inbyggd fullgrafisk webbserver för lättillgänglig service via standardwebbläsare. Larm kan skickas och kvitteras via e-post och sms.

BAS2 finns också som app till Android, iPhone och iPad. Appen kan laddas ner kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Med appen är det möjligt att få kontakt, ändra och övervaka sitt fastighetssystem även på distans eller när en PC inte finns tillgängligt.

BAS2 är lätt att använda. Allt är på svenska och man klickar på det man vill få information om, eller på det man vill ändra, utan att det behövs någon speciell utbildning eller kunskap om BAS2.

Eftersom DUC:arna är intelligenta har PC:n inte någon styrande funktion utan kan stängas av då den inte används, vilket höjer systemets driftsäkerhet och tillgänglighet samtidigt som man spar energi.

Konfigurering och bildritning

BAS2-programvaran som drifttekniker, fastighetsskötare och förvaltare använder kan med rätt behörighet även användas för att konfigurera DUC:arna, lägga till nya funktioner eller rita nya dynamiska flödesbilder. Detta behöver inte göras på plats utan uppkoppling till anläggningen kan ske via internetanslutning, 4G-, GSM- eller äldre telefonmodem. Allt medan hela anläggningen är i normal drift.

Inga ”DUC-omstarter” behöver göras efter ändringar etc. vilket kan vara nödvändigt i äldre typer av system. BAS2 är ett modernt objektkonfigurerat system där sådana problem är eliminerade.

Lagring i DUC

De grafiska dynamiska flödesbilderna lagras i DUC:arna. Detta gör att alla användare alltid har tillgång till den senaste bildversionen. Funktionsbeskrivningar och dokumentation hanteras på samma sätt. Allt för att missförstånd och problem ska undvikas.

Genom att förändringar är enkla att genomföra i BAS2 kommer systemet att följa de förändringar som sker med fastigheten. Att systemet alltid överensstämmer med verkligheten är en förutsättning för att uppnå optimal och energisnål drift.

Flexibel moduluppbyggnad

BAS2 är moduluppbyggt och kan därför konfigureras optimalt för varje enskild anläggning. En viktig fördel med moduluppbyggnaden är att man i efterhand kan bygga ut och/eller förändra varje enskild DUC direkt på plats till en låg kostnad, utan att driften påverkas.

BAS2 finns i två olika ”storlekar”, XE16 och XL13. Vilket som är lämpligast att använda beror på anläggningens storlek och komplexitet.

  • BAS2 XL13 är uppbyggt av modulbestyckade rack och därmed helt flexibelt utifrån användarens behov.
  • BAS2 XE16-COM är en kompakt enhet med integrerat fäste för DIN-skena som passar i standard normkapsling. Den finns även som färdiga apparatskåp och som OEM-lösning.
  • Till XE16-COM finns en expansionsmodul E16, som utökar antalet in- och utgångar.
  • XE16 finns även i light-varianten XE16-LT med färre kommunikationsportar.

(Se mer om varje enskild BAS2-komponent i Produktkatalogen.)

Konfigurering, bildritning, tillägg och förändringar av en anläggning med BAS2-system kan göras direkt på plats, via nätverk eller via modem utan några extra programvaror eller licenser. Allt för att hålla underhållskostnaderna låga.

Moduluppbyggnaden innebär också att man i framtiden enkelt kan uppgradera hela systemet till senaste version genom att enbart byta ut DUC:ens ”hjärna” (CPU-modulen på XL13). Det gör BAS2 till ett mycket flexibelt och framtidssäkert system.

Se och ladda ner all dokumentation och programvara på de nya Support-sidorna.