Uppdaterade datablad och elscheman

Elschema till våra tre Normkapslingar har uppdaterats, ni finner dem i Produktkatalogen på respektive produktsida N2-XE16-COM v2, N3-XE16-COM v2, N3E-XE16-COM v2.

Vi har även gjort några mindre uppdateringar av databladen till BAS2-datorundercentralerna. Ni finner dem på respektive produktsida i Produktkatalogen: XE16-COM, XE16-LT, E16 och XL13. De finns också samlade på sidan Ladda ner filer.

Databladen finns även på engelska. (Se språkflaggan i sajtens topp.)

I medlemsportalen för BAS2-återförsäljare har vi lagt till Blockschema för BAS2 ver 7.3, dokumentet ”COP-Beräkning” har uppdaterats (några sidor saknades tidigare).

För inloggade återförsäljare finns elscheman till Normkapsling även i ÅF-portalen. Alla datablad finns också samlade i ÅF-portalen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev