Presentation av Bastecs partner

Etcon Fastighetsteknik AB

Etcon Fastighetsteknik ansvarar för Etconkoncernens eftermarknad. För oss innebär eftermarknad hela processen från godkänd slutbesiktning till förvaltning och underhåll av fastigheter och dess tekniska installationer.

Vårt affärsområde Skötsel & förvaltning har idag en lång erfarenhet av att arbeta med såväl bostäder som kommersiella fastigheter, allt från hyresbostäder till drift av Skandinavien största köpcentrum Mall Of Scandinavia.

Inom affärsområde Styrservice finns programmeringskompetens inom bl.a. Niagara (Tridium), Saia, Honeywell, Bastec och inom kort även Trend. Våra servicetekniker är utbildade inom ett eller flera fabrikat och utför programmering, driftsättning och felsökning.

Samtliga av våra tekniker, såväl våra fastighetstekniker som våra styrservicetekniker är specialister på att kombinera teknik och service.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Vi tycker det är ett bra sätt att visa kunderna att vi har kompetensen att leverera anläggningar med en förväntat hög kvalitetsnivå.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Det är ett system som både vi och kunderna tycker fungerar väldigt bra. Det är sällan problem med hårdvaran, men de gånger det har varit det så har Bastec alltid varit tillmötesgående och hjälpt till att lösa problemet.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Vi har en bra och personlig kontakt med Bastec och det är lätt att få den hjälp vi behöver.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Förutom det som redan skrivits så är det väldigt enkelt att jobba med och det finns flexibilitet i gränssnittet. Vill vi hålla nere kostnaden kan vi välja att inte ha en operatörspanel i apparatskåpet utan istället koppla upp anläggningen och bara låta kunden använda sin telefon eller surfplatta som operatörspanel, antingen via appen eller webgränssnittet.

Både vi och kunderna uppskattar att det är väldigt enkelt att göra förändringar i en befintlig anläggning utan att behöva göra driftstopp eller omladdningar.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Utöver driftsäkerheten och enkelheten att hantera systemet så är det en stor fördel att inget är låst och vilken entreprenör som helst med kunskap och rätt inloggning kan gå in och jobba i en anläggning.

Etcon logga

Etcon Fastighetsteknik AB

Byängsgränd 8
120 40 Årsta

08-640 29 95
info@etcon.se
Webbsida

Kontaktperson:
Andreas Södling
0735-25 00 15
ans@etcon.se

Bastec Professional partner logo