Bastecs videoguider med instruktioner, tips och trix

EdgeRouter X Låsa publik IP-adress

Tillhörande dokumentation:

Låsa IP-adress i EdgeRouter X

  1. Koppla en nätverkskabel mellan datorn och en av portarna eth1-eth3 på routern.
  2. Öppna en webbläsare och skriv in routerns IP-adress i adressfältet 192.168.1.1.
  3. Eventuellt kommer en varning upp om att anslutningen inte är privat, klicka då på Avancerat.
  1. Klicka sedan på ”Fortsätt till 192.168.1.1 (osäkert)”.
  1. Routerns inloggningsruta visas, Username är ubnt och Password är bastec (om reset gjorts är Password ubnt)
  1. I routerns webbgränssnitt hittas funktionen i startbilden, klicka på ”Actions” och ”Config” för eth0.
  1. Klicka på rullistan för ”Adress” och välj ”Manually define IP adress”, fyll IP-adress med prefix och klicka på ”Save”.
  1. Hur IP-adress med prefix skrivs för respektive nätmask:

Frågor?

Kontakta Bastecs support 010-330 80 00 eller support@bastec.se