Välkommen att gå Bastecs BAS2-kurser i höst

Jobbar du med BAS2-system från Bastec eller finns det installerat i din fastighet? Då kan våra kurser vara något för dig. Vi håller regelbundet kurser hos oss i Malmö, men kan även komma ut till er och genomföra en anpassad kurs just efter era behov.

Nästa kurstillfälle:

Användarkurs: 13 oktober

Användarkursen riktar sig till dig som till exempel sköter den dagliga driften av fastigheter där BAS2 finns installerat.

Systemintegratörsutbildning: 6–8 oktober

Systemintegratörsutbildningen vänder sig till dig som själv ska kunna programmera och installera Bastecs BAS2-system.

Läs mer om innehållet och anmäl intresse på vår Utbildningssida.
Välkommen!

Covid-19

I den nu rådande situationen i världen har vi minskat ner på antalet deltagare per kurs och även vidtagit åtgärder för att kunna hålla avstånd och säkra rutiner kring mat, hygien, etc. Givetvis ska den som känner sig sjuk inte komma till en kurs, utan kostnadsfritt omboka till ett senare kurstillfälle.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev