Utbildning

Välkommen att anmäla dig till någon av våra omtyckta BAS2-utbildningar, för både nya och mer erfarna användare av fastighetsautomation och tekniska fastighetssystem. Kurserna hålls på Bastecs kontor, Hästvägen 4A i Malmö.

Kursledare och kontakt

Har ni speciella önskemål om kursinnehåll? Vill ni att vi kommer till er och håller utbildningen? Hör av er till oss! Marcus Andersson, Ola Gustafsson och Sevdet Nedzipovski, kursledare Bastec.

marcus.andersson@bastec.se
010-330 80 14

ola.gustafsson@bastec.se
010-330 80 04

sevdet.nedzipovski@bastec.se
010-330 80 32


Grundkurs för användare

Kurslängd

1 dag

Förkunskapskrav

Grundläggande BAS2-kunskaper samt behärska något Windowsprogram (t.ex. Word eller Excel). Deltagare bör även ha förståelse om tekniska system i fastigheter (värme, ventilation, larmkriterier etc).

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna kunna använda BAS2 i den dagliga driften och även ändra larmhanteringen, reglerparametrar, pumpvilkor etc. Kursdeltagarna ska även kunna anpassa trendkurvor, lägga in nya användare, utnyttja avancerad tidstyrning och göra enklare förändringar i bilder.

Kostnad

1 500:- per person

Kurstillfällen

  • 2023-02-09

Kursen hålls cirka fyra gånger per år. (Med reservation för ändringar av datum.)

Kursdokument

Kursinbjudan – BAS2 Grundkurs för användare
Kursprogram – BAS2 Grundkurs för användare


Systemintegratörsutbildning

Kurslängd

3 dagar

Förkunskapskrav

Kunskaper i användandet av BAS2 och goda generella kunskaper om Windowsprogram. Deltagare bör även ha goda kunskaper om tekniska system i fastigheter (värme, ventilation, larmkriterier, reglering, logiska villkor etc).

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna kunna konfigurera BAS2 för att hantera styrning, reglering, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter samt rita tillhörande grafiska bilder med dynamiska värden och manövermöjligheter.

Kostnad

6 000:- per person

Kurstillfällen

  • Vi återkommer snart med datum för 2023

Kursen hålls cirka sju gånger per år. (Med reservation för ändringar av datum.)

Kursdokument

Kursinbjudan – BAS2 Systemintegratörsutbildning
Kursprogram – BAS2 Systemintegratörsutbildning