Minska energiförbrukningen och spara pengar

Nu riktas allt mer fokus mot fastigheters energiförbrukning och tillhörande kostnader. Hur kan vi energieffektivisera? Här är några exempel på energibesparande åtgärder. Ibland kan små åtgärder innebära stora besparingar.

Åtgärda fel och sänkt energiförbrukningen

Här är tre cases som visar hur man med regelbundna kontroller kan upptäcka fel som annars leder till utgifter helt i onödan. Vi på Bastec vill bidra med support och stöd, produkter och tjänster som hjälper fastighetsägare och förvaltare att ta kontroll, hitta och åtgärda fel och problem, för att därmed spara energi och sänka kostnaderna.

Med vårt effektiva system BAS2 styr och reglerar du enskilda fastigheter, med vår molntjänsten Bastec Cirrus tar du övergripande kontroll över hela fastighetsbestånd. Utöver detta erbjuder våra Bastec-Partners och vi olika typer av serviceprogram i form av servicebesök, driftkontroll, etc. för de som vill ha hjälp efter installation.

Projektingengör utför kontroll av drift och styrsystem

TRE CASES:

Solpaneler på taket sänker energikostnaden

CASE 1 – SOLFÅNGARE

Vid första servicebesök upptäcktes att solfångaranläggningen på 40kW inte fungerade, vilket den inte har gjort under en längre tid. På grund av
begränsad kunskap samt oövervakad anläggning hade inte problemet upptäckts.

FELKÄLLA: Lite vätska i systemet och ett felinställt expansionskärl.

LÖSNING: Påfyllnad av systemet och installation av övervakning via en tryckgivare, så att felet inte upprepas igen utan kännedom.

RESULTAT: Fungerande system och trygg övervakning över tid.

BESPARING: Upp till 40kW i timmen och en grönare energiförbrukning.

CASE 2 – RUMSGIVARE

Vid första servicebesöket upptäcktes att fönster stod vidöppna när det var minusgrader ute.

FELKÄLLA: Felinställd och ej optimerad framledningstemperatur för värmen till radiatorerna.

LÖSNING: Driftövervakningsavtal med Bastec, samt installation av tre referensgivare för temperaturoptimering.

RESULTAT: Vi trimmade in anläggningen från en medelrumstemperatur på 24°C med öppna fönster till 21°C med stängda fönster.

BESPARING: Mer än 15% av energin.

Glastak med öppna fönster
Ventilationskanaler under taket

CASE 3 – VERKNINGSGRAD

Vid driftövervakningen föreslog vi installation av temperaturgivare för att beräkna tilluft- och frånluftverkningsgrad i ventilationssystemet, för att få en bättre kontroll.

FELKÄLLA: Med hjälp av temperaturgivarna som installerats upptäcktes en stor differens mellan tilluft- och frånluftverkningsgrad i ventilationssystemet, vilket visade sig beror på att en spjällmotor hade slutat fungera.

LÖSNING: Vi tog fram pris på ny spjällmotor och åtgärdade felet.

RESULTAT: En fungerande värmeåtervinning.

BESPARING: 30% mer återvinning, vilket resulterar i lägre värmekostnader.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på alla dina frågor om hur du kan styra ventilation, värme och kyla i din fastighet på bästa sätt.

Känner du inte till Bastecs produkter och tjänster sen tidigare visar vi gärna en demo, online eller vid ett möte. Styr smart med en effektiv och energibesparande lösning för just din fastighet.