Grafiskt material

Ladda ner och använd vår logotyp, broschyrer, foton osv. Frågor? Mejla till: webb@bastec.se

Broschyrer och foldrar

Läs och ladda ner digitala PDF-versioner av vårt tryckta material om Bastec-företaget, BAS2-systemet och Bastec Cirrus.

”Om Bastecs erbjudande”, folder (2024)

Omslag A4-folder 2024

”Om BAS2”, folder (2022)

”Om Bastec Cirrus”, folder (2022)

Kontakta support@bastec.se om du vill få dem postade till dig som trycksak istället.