Bastec Premium partner
Bastec Professional partner

Bli certifierad partner

Är du systemintegratör eller återförsäljare av Bastecs produkter och tjänster och funderar på ett närmare samarbete med Bastec? Ansök om att gå med i Bastecs Partnerprogram och stärk din affärsidé och konkurrenskraft inom fastighetsautomation.

Under åren har vi stöttat systemintegratörer och installatörer inom styr och regler som har genomfört tusentals projekt med Bastecs system för fastighetsautomation. Vi har utvecklat detta vidare i vårt partnerprogram.

Så här säger en av våra partners

”Med ett redan stort engagemang och tillit till BAS2, så ser vi partnerskapet som ett naturligt steg åt rätt riktning. Med partnerprogrammet vill vi höja ribban och kvalitetssäkra vårt arbete och utbud till våra kunder.”

Vad krävs för att bli partner?

Om er vilja och fokus handlar om att långsiktigt arbeta med Bastecs styrsystem, att alltid leverera hög kvalitet på era installationer, följa vår Code of conduct och att samarbeta för att tillsammans vidareutveckla produkter och tjänster, finns alla förutsättningar för ett givande och lönsamt samarbete under en lång tid framöver.

I samband med det nystartade partnerprogrammet har vi tagit fram en ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som ligger till grund för partner-certifieringen, men som även skapar en gemensam standard för alla våra partners i deras dagliga arbete.

”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” är omfattande och beskriver bland annat hur man bygger upp bildstrukturer med allt från färger och linjetjocklekar till hur en flödesbild ska se ut och vad den ska innehålla. Den beskriver även hur objekt konfigureras beroende på funktion. Till exempel hur en pump för värme ska fungera om den sitter i en radiatorkrets eller om den sitter i ett ventilationsaggregat. Beskrivningen är öppen för vem som än vill se.

Alla partners oavsett partnernivå ingår avtal med Bastec att följa ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som en lägsta nivå vid installation, vilket säkerställer en hög kvalitet för slutkunder.

Stefan Nilsson, Ansvarig för partnerprogrammet

”Fastighets- och byggbranschen efterfrågar mer och mer en kvalitetsstämpel och genom vårt partnerprogram skapar vi det till våra systemintegratörer. Det stärker deras konkurrenskraft.”

Vilket stöd får partners från Bastec?

Som partner får du det stöd som behövs av oss. Vår del i att skapa ett framgångsrikt samarbete innefattar bland annat att:

 • Tillhandahålla effektiva och pålitliga produkter och tjänster av hög kvalitet
 • Erbjuda utbildning kring handhavandet av vårt system
 • Tillhandahålla utförlig dokumentation både till er och era slutkunder
 • Erbjuda säljstöd och marknadsmaterial
 • Kontinuerligt utbyta kunskap och vara transparenta i vårt arbete
 • Vid behov arrangera gemensamma marknadsaktiviteter
Bastec Premium partner logo
Bastec Professional partner logo

Premium- och Professional-nivå

Bastecs partnerprogram består av två nivåer: Premium och Professional, där Premium är den högsta nivån. Skillnaden mellan dem är att Premium avser företag med längre erfarenhet av Bastec-system och förmåga att ta sig an större entreprenader. Båda nivåerna ger samma fördelar men kräver också ett helhjärtat engagemang, både vad gäller kompetens och marknadsmål.

De olika partnernivåerna baseras på kriterierna nedan och utvärderas årligen.

 • Produktförsäljning
 • Produkterfarenhet
 • Kvalitet
 • Kompetens
 • Resurser
 • Utbildning

Kontakta oss

Frågor angående våra partners eller Bastecs partnerprogram?

För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta Anders Sjögren på Bastec, ansvarig för partnerprogrammet.

Anders Sjögren
VD Bastec
010-330 80 24
anders.sjogren@bastec.se

Anders Sjögren