Bastec Elspot, styr utifrån timspotpriser med vår elpristjänst

Tjänsten Bastec Elspot ger dig möjlighet att automatiskt styra energisystem med Nord Pools timspotpriser som beslutsunderlag. Det skapar förutsättningar att styra ännu smartare och leverera effektiv fastighetsautomation.

Optimera fastighetens energikostnad

Bastec Elspot är ett tillägg till vårt styrsystem för fastighetsautomation, BAS2. Alla med ett BAS2-system installerat i sin fastighet kan lägga till Bastec Elspot, för att hålla koll på och automatiskt styra energisystem med Nord Pools timspotpriser som beslutsunderlag.

Höga elpriser och kraftiga prisvariationer över dygnets timmar skapar stora möjligheter att genom smart styrning undvika de höga priserna, nyttja prisdalarna och därmed optimera fastighetens energikostnad.

Här är några exempel på insatser som kan göras med hjälp av insikten om det kommande dygnets elpriser och vårt styrsystem BAS2:

  • Alternera mellan energikällor och nyttja den energikälla som är mest kostnadseffektiv.
  • Tillverka värme/kyla när det är som billigast (lagra energi).
  • Stänga av tunga elförbrukare när det inte finns lönsamhet.
EXEMPEL: Elprisvariationerna i södra Sverige över dygnet i månadsskiftet september/oktober 2022; en prisvariation på över 3,5 SEK/kWh.

Undvik höga elpriser, nyttja prisdalarna och optimera fastighetens energikostnad utifrån spotpris!

Köpa och installera Bastec Elspot

Låter det intressant? Vill du beställa Bastec Elspot? Kontakta oss eller någon av våra partners och återförsäljare för att köpa och installera BAS2-tillägget i din fastighet.

Bastec Elspot kan installeras av valfri BAS2-systemintegratör. Se gärna vår lista över certifierade Bastec-partners i Sverige. I Skåne kan du även anlita Bastecs projektingenjörer.

Avtal och manual

Du som är Bastec-parter eller återförsäljare hittar elspot-avtal och manual under Supportsidan: Säljstöd.

(UPPDATERING 240305: Namnbyte från ”BAS2 Elspot” till ”BASTEC Elspot”.)

Intresserad? Kontakta oss gärna om du har frågor!

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.