Bastec Premium partner
Bastec Professional partner

Om Partnerprogrammet

Vi vill att valet av entreprenör/systeminstallatör till din fastighet ska kännas enkelt, och att du som användare ska bli nöjd med valet av BAS2 fastighetsautomationssystem från Bastec. Därför har vi lanserat ”Bastecs Partnerprogram”! Det förenklar valet av systemintegratör och säkerställer att installationen av ditt styrsystem blir högkvalitativ, hållbar och optimerad.

När du väljer att anlita en Bastec-partner kan du vara säker på att entreprenören har gedigen kunskap och ett högt kvalitetstänk vid installation av Bastecs system. Det gör installationen till den långsiktiga och effektiva investering i er fastighet som den ska vara.

Stefan Nilsson, Produktchef på bastec:

”Partnerprogrammet är ett resultat av många års erfarenhet av nära samarbete mellan Bastec, slutanvändare och våra systeminstallatörer och bygger på ömsesidig respekt, med fokus på att stärka gemenskapen ytterligare.”

Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration

I samband med starten av partnerprogrammet har vi tagit fram en ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som ligger till grund för partner-certifieringen, men som även skapar en gemensam standard för alla våra partners i deras dagliga arbete.

”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” är omfattande och beskriver bland annat hur man bygger upp bildstrukturer med allt från färger och linjetjocklekar till hur en flödesbild ska se ut och vad den ska innehålla. Den beskriver även hur objekt konfigureras beroende på funktion. Till exempel hur en pump för värme ska fungera om den sitter i en radiatorkrets eller om den sitter i ett ventilationsaggregat.

Alla våra partnerföretag förbinder sig att följa Bastecs tekniska standard så som den finns upptecknad i ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration”. Beskrivningen är öppen för vem som än vill se.

Bastec Premium partner logo
Bastec Professional partner logo

Premium partner och Professional partner

Partnerprogrammet erbjuds i två nivåer, Premium partner och Professional partner. Båda partnernivåerna har ingått avtal att följa ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som en lägsta nivå vid installation, vilket säkerställer en hög kvalitet.

Det som skiljer de två nivåerna åt är att Premium har större möjlighet att ta sig an riktigt stora entreprenader samt att företaget har längre teknisk erfarenhet av Bastecs produkter.

De olika partnernivåerna baseras på kriterierna nedan och utvärderas årligen.

  • Produktförsäljning
  • Produkterfarenhet
  • Kvalitet
  • Kompetens
  • Resurser
  • Utbildning

Code of Conduct (Uppförandekod för distributörer)

Uppförandekod för distributörer är en integrerad del i partneravtalet då dessa principer spelar en viktig roll i hur vi bedriver vår verksamhet. Detta är något som vi efterföljer i alla affärssituationer.

  • Sociala standarder – Respekt för mänskliga rättigheter och säkerställande av lämpliga arbetsförhållanden för anställda.
  • Miljöstandarder – Minimering av miljöpåverkan.
  • Bolagsstyrningsstandarder – Tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler i syfte att följa gällande lag.

Långsiktig satsning

Partnerprogrammet är ett resultat av många års erfarenhet av nära samarbete mellan Bastec och våra återförsäljare och samarbetspartners och bygger på ömsesidig respekt, med fokus på att stärka gemenskapen ytterligare.

Vår målsättning är att vara den bästa leverantören inom fastighets- och byggnadsautomation via tätt samarbete med våra återförsäljare och partners.

Kontakta oss

Frågor angående våra partners eller Bastecs partnerprogram?

För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta Anders Sjögren på Bastec, ansvarig för partnerprogrammet.

Anders Sjögren
VD Bastec
010-330 80 24
anders.sjogren@bastec.se

Anders Sjögren