OEM-lösningar

Värmeväxlare och värmepumpar med styrsystem från Bastec

Bastec har tecknat OEM-avtal med flera tillverkare av bland annat värmeväxlare och värmepumpar. Detta gör att det finns möjlighet att beställa prefabricerade system med Bastecs styrsystem BAS2 färdigmonterat och konfigurerat direkt från fabrik. 

Bastecs system för fastighetsautomation har en unik enkelhet och möjlighet till utbyggnad till en låg kostnad. Det är därför en perfekt grund att börja med, när det gäller att på ett modernt sätt styra och övervaka din fastighet.  Vid behov kan du därefter fortsätta bygga ut ditt styrsystem och koppla ihop det med ytterligare andra tekniska system i fastigheten. 

Finns det redan ett BAS2-system i fastigheten är fördelarna givetvis ännu fler och kostnadseffektiviteten extra hög när man ska integrera det nya prefab-systemet i den befintliga anläggningen. BAS2-system kan även kommunicera via Modbus, som är en branschstandard, vilket gör att du med lätthet även kan fånga upp andra enheter i fastigheten till ditt styrsystem. 

Vill du veta mer om prefab värmeväxlare och värmepumpar?

Kontakta din lokala installatör av Bastecs system för fastighetsautomation. Eller ring till oss på 010-330 80 00.

OEM-ansvarig på Bastec: Bo Nilsson, 010-330 80 40, bo.nilsson@bastec.se