Service, avtal och garanti

Produktgaranti

Bastec lämnar minst 5 års garanti på alla BAS2-produkter.

Service och modulbyte

Om något mot förmodan skulle gå sönder kan en modul enkelt bytas, utan att några kablar behöver demonteras eller att systemet behöver tas ur drift. Ett modulbyte är mycket enkelt och kräver inte någon kunskap om BAS2, vilket gör att fastighetsskötaren kan utföra arbetet med enkel handledning per telefon.

Vi har normalt alla moduler på lager och kan skicka reservdelar samma dag som vi får en beställning. Om kunden inte har någon personal på plats, eller felet är av mer komplicerad art, är våra samarbetspartners eller våra servicetekniker alltid redo att åka till anläggningen och avhjälpa eventuella fel.

Teckna BAS2-avtal

Bastec erbjuder kunder att teckna ett BAS-avtal. I avtalet ingår bland annat kostnadsfria reservdelar och/eller reparationer om något mot förmodan skulle gå sönder. För BAS2-systemkomponenter fungerar BAS-avtalet som en förlängd garanti.

Bastec bedriver kontinuerlig utveckling av BAS2 programvara för DUC och PC. BAS2-avtalet ger kunden kostnadsfri tillgång till den senaste versionen av BAS2. Genom att alltid ha tillgång till den senaste programversionen förblir systemets funktion optimal.

Bastecs Serviceprogram

Vårt Serviceprogram erbjuds till Bastecs egna entreprenadkunder i Skåneregionen. Det består av flera delar, som var och en kan tecknas fristående: Servicebesök, Driftövervakning och BAS2-avtal. Även andra varianter av avtal kan tecknas, utifrån behov.