Energieffektivisering av fastigheter

Att installera, eller byta till, ett lättanvänt och pålitligt styrsystem i fastigheten är centralt för att kunna energieffektivisera. Men själva installationen är bara steg ett. Uppföljning och justeringar måste ske regelbundet för bästa resultat.

Kontroll och justeringar ger effektivare system

För att uppnå bästa möjliga energieffektivisering och få ut maximalt av investeringen, som ett nytt system innebär, behöver man arbeta kontinuerligt med kontroll och justering av anläggningens samtliga delar.

Det är inte bara själva styrsystemet som behöver trimmas in under årets temperaturskiftningar. Alla större fastigheter har dessutom många andra tekniska system och installationer, för att inte tala om alla ventiler, radiatorer, osv, som också kan ställa till det.

Energieffektivisering av fastigheter kräver kontinuerliga justeringar och kontroller
Se över fastighetens alla delar för optimal energieffektivisering

Vanliga felkällor och problem i fastigheter

Här är några av de vanligaste ekonomitjuvarna vi hittar i fastigheter:

  • Höga lägenhetstemperaturer.
  • Gamla och oövervakade cirkulationspumpar.
  • Läckande ventiler.
  • Topp-laster som genererar böter.
  • Obalanserat luftflöde i ventilationsaggregat.
  • Felaktigt monterat frysskydd och värmebatteri i ventilationsaggregat.
  • Obefogade akut-utryckningar.

Hjälp och service vid energieffektivisering

Kan eller vill man inte hålla koll på detta själv är det bäst att anlita en kunnig systemintegratör som kan utföra regelbundna kontroller och service. Vi rekommenderar gärna våra Bastec-partners som finns runt om i landet. Eller kontakta oss så hjälper vi er hitta en lokal BAS2-återförsäljare eller serviceentreprenör.

På Bastec har vår egen Projektavdelning stor vana att undersöka problem i fastigheter och finna lösningar som sparar pengar. Vi erbjuder även alla kunder att ta del av Bastecs Serviceprogram, som anpassas för varje kund och bland annat kan innefatta servicebesök, driftövervakning och serviceavtal.

Utför kontroll och analys av styr- och reglersystemet regelbundet

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på alla dina frågor om hur du kan styra ventilation, värme och kyla i din fastighet på bästa sätt.

Känner du inte till Bastecs produkter och tjänster sen tidigare visar vi gärna en demo, online eller vid ett möte. Styr smart med en effektiv och energibesparande lösning för just din fastighet.