Hållbarhet

Under 2020 genomförde vi ett omfattande varumärkesutvecklingsarbete där vi tydliggjorde vår vision, mission och kärnvärden. I samband med det arbetet tog vi också nästa steg i att konkretisera och tydliggöra vårt hållbarhetsarbete då det är en naturlig del i vår operativa verksamhet och strategiska väg framåt.

Rapporten för år 2020 var vårt startläge och vi kommer en gång per år presentera framdriften och resultaten på våra satta mål.

– Vi som aktör i fastighets- och byggbranschen vill ta en aktiv roll i den framtida klimatomställningen. Bastecs hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som under resans gång kommer att utvärderas, kompletteras och korrigeras efterhand som vi som företag utvecklas, säger Jonas Greberg, VD Bastec.

Jonas Greberg
VD
010-330 80 10
jonas.greberg@bastec.se

Bastecs första hållbarhetsrapport 2020