Entreprenadprojekt

En del blir förvånade när vi berättar att vi inte bara utvecklar system för fastighetsautomation, utan även utför egna styrentreprenader. För oss är det en del av själva kärnan i Bastecs företagsfilosofi. Vi vill vara nära entreprenörer, fastighetsägare och användare för att kunna utveckla branschens bästa styrsystem, utifrån vad som verkligen efterfrågas och fungerar.

Genom att själva projektera, projektleda, installera, programmera och driftsätta får vi praktisk och ovärderlig kunskap om hur våra system och tjänster fungerar i verkligheten. Något vi sen kan ta med oss när vår utvecklingsavdelning arbetar med att vidareutveckla produkter och programvara.

I dagsläget har vi ca tolv projektingenjörer som arbetar med entreprenadprojekt i Skåne. I resten av landet, och i Skåne, har vi ett hundratal partners som utför Bastec-entreprenader.