Vi ska erbjuda marknadens mest lättanvända
och flexibla system för fastighetsautomation

Om Bastec

Bastec AB är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för fastighetsautomation, det vill säga styrning, reglering, mätning, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Vårt egenutvecklade system BAS2 styr inomhusklimatet och minskar energianvändningen i alla typer av byggnader. 

Bastecs alla medarbetare på gruppbild 2019

Bastec har ett nära samarbete med ca 100 BAS2-återförsäljare och partners över hela landet, som genomför entreprenader och projekt med BAS2 till slutkunder. Vi kommer att fortsätta bygga upp detta nätverk av duktiga återförsäljare, för att finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning.

Vi har gjort det enkelt att spara energi sedan 1989

Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna BAS2-entreprenader och slutkundsprojekt, som ger värdefull input till våra avdelningar för support och utveckling. I övriga delar av Sverige ska vi finnas representerade via samarbetspartners, men inte driva egna projekt och entreprenader.

Bastec grundades 1989 och i år firar vi därför 30-års-jubileum! Se bilder från Öppet hus.

Bastec 30 år 2019

Bastec ägs av Latour Industries

Bastec AB ägs sedan 2014-07-01 av Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bastec fortsätter dock drivas som ett självständigt bolag med samma ledning, personal och filosofi som tidigare och med samma nära relation till våra kunder och samarbetspartners.

Sedan hösten 2016 ingår Bastec i bolagsgruppen Bemsiq AB, som är ett nytt dotterbolag till Latour Industries inriktat mot fastighetsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering. Målet för Bemsiq är ökad samordnad aktivitet och tillväxt såväl i som utanför Sverige för de ingående bolagen.

Läs pressmeddelande om Latour (2014-06-27) och om Bemsiq (2016-09-01)

Vårt kontor
Bastec har konto på Hästvägen 4A i Malmö, nära Jägersro.

Vår affärsidé

”Bastec ska erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system för byggnadsautomation som leder till största möjliga energibesparing och ger lägst totalkostnad.”

Affärsidén är oförändrad sedan företaget grundades och all vår verksamhet vilar på denna. Att vi lyckats väl bevisas av att många kunder har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med BAS2 fastighetsautomationssystem från Bastec. Bättre betyg kan vi inte tänka oss!

Bastecs ledningsgrupp 2019
Bastecs ledning består (från vänster) av Patrik Friberg (AO-chef Projekt), Lisa Åström (HR), Stefan Nilsson (AO-chef Produkt), Helen Björn Nilsson (Ekonomichef), Jonas Greberg (VD) och Per Grundström (Utvecklingschef).

Läs & ladda ner broschyrer

Ladda gärna ner information om oss. PDF:erna öppnas i nytt fönster och kan därefter sparas om så önskas. Kontakta Bastec om du vill ha broschyrerna om BAS2 i tryckt format.

8-sidig broschyr om Bastec och BAS2
4-sidig broschyr BAS2 - Enkelheten är styrkan
4-sidig folder BAS2 Produktguide

8-sidig broschyr om BAS2 och Bastec (2018)

4-sidig folder om BAS2 (2017)

Kortfattad  Produktöversikt BAS2