Om Bastec

Bastec AB är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för fastighetsautomation, det vill säga styrning, reglering, mätning, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Vårt egenutvecklade system BAS2 styr inomhusklimatet och minskar energianvändningen i alla typer av byggnader. 

Vi har gjort det enkelt att spara energi sedan 1989

Bastec har ett nära samarbete med ett hundratal återförsäljare och partners över hela landet, som genomför entreprenader och projekt med Bastecs system till slutkunder. Vi kommer att fortsätta bygga upp detta nätverk av duktiga återförsäljare, för att finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning.

Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna styrentreprenader och slutkundsprojekt, som ger värdefull input till våra avdelningar för support och utveckling. I övriga delar av Sverige ska vi finnas representerade via samarbetspartners, men inte driva egna projekt och entreprenader.

Gruppfoto Bastecs personal hösten 2021

Vår affärsidé

Bastec erbjuder marknadens smartaste och mest lättanvända system inom fastighetsautomation som ger största möjliga energibesparing och lägst totalkostnad.

Affärsidén är så gott som oförändrad sedan företaget grundades och all vår verksamhet vilar på denna. Att vi lyckats väl bevisas av att många kunder har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med Bastec-system. Bättre betyg kan vi inte tänka oss!

Videopresentation av företaget

Se gärna Jonas Greberg, VD på Bastec, presentera företaget i en kort film:

Bastec ägs av Latour Industries

Bastec AB ägs sedan 2014-07-01 av Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bastec fortsätter dock drivas som ett självständigt bolag med samma ledning, personal och filosofi som tidigare och med samma nära relation till våra kunder och samarbetspartners.

Sedan hösten 2016 ingår Bastec i bolagsgruppen Bemsiq AB, som är ett nytt dotterbolag till Latour Industries inriktat mot fastighetsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering. Målet för Bemsiq är ökad samordnad aktivitet och tillväxt såväl i som utanför Sverige för de ingående bolagen.

Läs pressmeddelande om Latour (2014-06-27) och om Bemsiq (2016-09-01)

Bastecs ledningsgrupp 2019
Bastecs ledning består (från vänster) av Patrik Friberg (AO-chef Projekt), Lisa Åström (HR), Stefan Nilsson (AO-chef Produkt), Helen Björn Nilsson (Ekonomichef), Jonas Greberg (VD) och Per Grundström (Utvecklingschef).

Besök oss

Vi finns på Hästvägen 4A i Malmö, nära Jägersro. Här håller vi kurser och det går även bra att lämna produkter till service eller hämta paket direkt hos oss.

Bastec 30 år 2019

Bastec grundades 1989 och 2019 året firade vi därför 30-års-jubileum! Se bilder från Öppet hus.

Är det något du undrar? Vill du få mer information?