Vi ska erbjuda marknadens mest lättanvända
och flexibla system för byggnadsautomation

Om Bastec

Bastec AB är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation, det vill säga styrning, reglering, mätning, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Vårt system BAS2  styr inomhusklimatet och minskar energianvändningen i alla typer av byggnader. BAS2 säljs via ett 80-tal samarbetspartners och återförsäljare i Sverige. I Malmöregionen driver vi även egna kundprojekt och BAS2-entreprenader.

Latour Industries

Bastec AB ägs sedan 2014-07-01 av Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bastec fortsätter dock drivas som ett självständigt bolag med samma ledning, personal och filosofi som tidigare och med samma nära relation till våra kunder och samarbetspartners.

Bemsiq

Sedan hösten 2016 ingår Bastec i bolagsgruppen Bemsiq AB, som är ett nytt dotterbolag till Latour Industries inriktat mot byggnadsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering. I nuläget består gruppen av Bastec, Elvaco, Ecopilot, Noda, Produal och Sensortec. Målet för Bemsiq är ökad samordnad aktivitet och tillväxt såväl i som utanför Sverige för de ingående bolagen.

> Läs pressmeddelande om Latour (2014-06-27) och om Bemsiq (2016-09-01)

Bastec ställer ut BAS2 på ISH Frankfurt 2017

BAS2-återförsäljare

Vi samarbetar med ett stort antal företag över hela landet som genomför entreprenader och projekt med BAS2 till slutkunder. Vi kommer att fortsätta bygga upp detta nätverk av duktiga återförsäljare för att finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning.

Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna entreprenader och slutkundsprojekt eller arbetar tillsammans med våra samarbetspartners i Öresundsregionen. I övriga delar av Sverige ska vi finnas representerade via samarbetspartners, men inte driva egna projekt och entreprenader.

Vår affärsidé

Bastec ska erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system för byggnadsautomation som leder till största möjliga energibesparing och ger lägst totalkostnad.

Affärsidén är oförändrad sedan företaget grundades och all vår verksamhet vilar på denna. Att vi lyckats väl bevisas av att många kunder har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med byggnadsautomationssystemet BAS2 från Bastec. Bättre betyg kan vi inte tänka oss!

Läs & ladda ner BAS2-broschyrer

PDF:erna öppnas i nytt fönster och kan därefter sparas om så önskas. Kontakta Bastec om du vill ha broschyrerna om BAS2 i tryckt format.

8-sidig broschyr om Bastec och BAS24-sidig broschyr BAS2 - Enkelheten är styrkan4-sidig folder BAS2 Produktguide

8-sidig broschyr om BAS2 och Bastec (2018)

4-sidig folder om BAS2 (2017)

Kortfattad  Produktöversikt BAS2