Information om vårt producentansvar

Bastec

Producentansvar

EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar.

Som producent på den svenska marknaden räknas svenska tillverkare som säljer sin vara i Sverige, den importör som i första led för in en vara till Sverige och de utländska företag som säljer direkt till en slutanvändare.

Sverige föregick direktivet och skapade en förordning som hade samma budskap redan 2001, ett direktiv om batterier tillkom 2009. Enligt förordningen ska vidare producenterna senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som producenten har gjort tillgänglig på den svenska marknaden under det närmast föregående året samt – vad avser annat elavfall än konsumentelavfall – rapportera den mängd elavfall som har samlats in, behandlats i Sverige samt transporterats till ett annat land m.m.

Bastec samarbetar med Elkretsen

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande företag som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ägs av 19 branschföreningar. www.elkretsen.se

Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har El-kretsen kontroll över hela återvinningskedjan – deras nationellt godkända insamlingssystem garanterar att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Exempel på företag i Elkretsen (totalt ca 1900st): Schneider, Siemens, Nibe, Volvo, Biltema, Byggmax.

Insamlingen har sin grund i kommunernas insamlingsplatser, främst ÅVC:er. För verksamheter finns minns en insamlingsplats per kommun dit anslutna producenter till El-Kretsen och deras kunder, sedan blir avfallslämnaren, kan lämna in kostnadsfritt med avlämnarintyg från El-kretsen.

Hur återvinner jag Bastecs produkter?

  • Återvinningen är kostnadsfri för er som slutanvändare och systeminstallatör då Bastec redan har betalt alla miljöavgifter och hanteringskostnader.
  • Bastec samarbetar med El-kretsen och använder deras process för insamling, transport och återvinning.
  • För att kunna lämna in Bastec produkter till återvinning behöver ni ett avlämnarintyg som ni erhåller via följande länk: https://www.el-kretsen.se/avl%C3%A4mnarintyg
    1. Fyll i formuläret för att beställa ett avlämnarintyg.
    2. När ni har fått avlämnarintyget via e-post kan ni åka till vald återvinningscentral och lämna in produkterna.
  • Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår support på support@bastec.se eller 010-3308000