BAS2, det effektiva styrsystemet för din fastighet

På Bastec utvecklar och tillverkar vi BAS2, vårt eget svenska styrsystem för dig som vill ha effektiv fastighetsautomation till lägst totalkostnad. BAS2-systemet är högt uppskattat för hur flexibelt och lättarbetat det är, både vid driftsättning, daglig användning och vid framtida förändringar, samt för det stöd och den support vi ger alla användare.

Med höga energikostnader och nya klimatmål ökar behovet av att styra, reglera och övervaka kyla, värme och ventilation i alla fastigheter på smartast möjliga sätt. För bästa möjliga resultat gäller det att välja ett styrsystem som är lätt att jobba kontinuerligt med, ett system som inte låser in kunden i dyra avtal eller begränsar framtida utvecklingsmöjligheter.

Köp/Beställ BAS2-enheter (DUC:ar)

Varför installera BAS2 i byggnaden?

Efter mer än 30 år av försäljning, installation, drift, support och samarbete med våra partners och återförsäljare vet vi vad marknaden vill ha. Ett licensfritt och öppet system som ger minskad energiförbrukning och ökad inomhuskomfort till lägst totalkostnad.

Vårt fastighetsautomationssystem BAS2 har utvecklats under flera år tillsammans med våra kunder för att skapa ett lättanvänt system. När vi frågor våra kunder varför de väljer BAS2 säger de:

 • Enkelt, smidigt och greppbart, även för den som inte är ”expert”.
 • Driftsäkert, flexibelt och anpassningsbart.
 • Ägs av kunden och inte låst till Bastec eller installatör.
 • Inga licenskostnader / ingen inlåsning.
 • Låg totalkostnad.
 • Finns i alla typer av fastigheter.

Exempel på användare av Bastecs system för fastighetsautomation

Lykil Automation logo
bemt logo
HSB logo
Systemintegratör utför kontroll av drift och styrsystem

Koppla upp dig till BAS2, lokalt eller på distans

Det vanligaste sättet för t.ex. drifttekniker, fastighetsskötare och förvaltare att få tillgång till en fastighets BAS2-system är via sin vanliga dator. Operatörs-programvaran BAS2 Styr för PC (Windows) är kostnadsfri och kan laddas ner obegränsat antal gånger från vår supportsida.

BAS2 finns också som kostnadsfri app till Android, iPhone och iPad. Allt i systemet är 100% fjärrkonfigurerbart, även flödesbilder. Det innebär även att vår support vid behov kan koppla upp sig till din anläggning på distans för att hjälpa till.

BAS2 XE16-COM styrenhet Bastec fastighetsautomation
Exempel på en BAS2-enhet, en så kallad ”DUC”.

Eftersom BAS2-enheter är ”intelligenta” har din dator inte någon styrande funktion utan kan stängas av då den inte används, vilket höjer BAS2-systemets driftsäkerhet och tillgänglighet samtidigt som man spar energi.

Uppkoppling kan göras lokalt eller på distans, eftersom BAS2 är ett webbaserat styrsystem och BAS2-enheterna har inbyggd webbserver. Du är inte beroende av någon molnbaserad tjänst eller extern server, eftersom alla funktioner och bilder finns lokalt lagrade i ditt styrsystem.

Uppkoppling till ett BAS2-system kan göras via internet, lokalt nätverk, 4G-modem, GSM-modem, klassiska telefonmodem, eller direkt kabelanslutning / USB-anslutning till bärbar PC. Larm kan skickas och kvitteras via e-post och sms.

Ladda ner BAS2 programvara och app här.

SÅ HÄR FUNGERAR BAS2

Licensfritt, öppet system

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår från start, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med. Även framtida uppdateringar eller utbyggnad av en BAS2-anlägging sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

Det är ett öppet styrsystem som kommunicerar över bl.a. Modbus och M-Bus, vilket gör att till exempel ställdon, givare, enhetsaggregat och VAV-system kan användas från valfri leverantör. BAS2 kan även samverka med en rad andra system, för till exempel energiuppföljning och fakturering. Denna öppna struktur innebär även att kostnaderna hålls nere vid byte från annat befintligt styrsystem till ett BAS2-system.

I Bastecs sortiment ingår flera olika varianter av datorenheter, moduler, monteringsfärdiga skåp, mjukvara, olika tillbehör samt smidiga OEM-lösningar.

Bastec tillverkar och lagerhåller komponenter till BAS2-systemet

”BAS2 är ett öppet system och det är viktigt för då kan vi hämta ut information ur systemet och leverera till andra ställen. Även att kunna få larm och information direkt i mobil-appen är avgörande.”

Undercentralen i en fastighet med värme kyla ventilation

Enkelt att överblicka hela anläggningen

Programvaran i BAS2 ger ett lättanvänt, snabbt användargränssnitt för alla fastigheter där BAS2 finns installerat. Bara peka och klicka på byggnader, våningar, avdelningar, kylmaskiner, ventilationsaggregat, etc och få en snabb översikt över hela anläggningen. Allt är på svenska och man klickar på det man vill få information om, eller på det man vill ändra, utan att det behövs någon speciell utbildning eller kunskap om BAS2.

Det inbyggda bildsystemet ger en god överblick och kontroll över hela din anläggning, oavsett hur många BAS2-datorenheter det består av. Allt presenteras som en sammanhållen enhet, med gemensam inloggning, gemensamma bilder och mätvärden från samtliga enheter. Därmed behövs ingen huvuddator, vilket gör systemet stabilt, flexibelt och lätt att förändra.

Exempel på BAS2-produkter för installation i fastighet

Flexibel moduluppbyggnad ger frihet och lägre kostnad

BAS2 är moduluppbyggt och kan därför konfigureras optimalt för varje enskild anläggning. En viktig fördel med moduluppbyggnaden är att man i efterhand kan bygga ut och/eller förändra varje enskild datorenhet (DUC) direkt på plats till en låg kostnad, utan att driften påverkas.

Moduluppbyggnaden innebär också att man i framtiden enkelt kan uppgradera hela systemet till senaste version genom att enbart byta ut datorenhetens ”hjärna” (CPU-modulen på XL13). Det gör BAS2 till ett mycket flexibelt och framtidssäkert system.

Det finns två olika ”varianter” av BAS2-enheter: XE16 och XL13. Vilket som är lämpligast att använda beror på anläggningens storlek och komplexitet.

 • BAS2 XL13 är uppbyggt av modulbestyckade rack och därmed helt flexibelt utifrån användarens behov.
 • BAS2 XE16-COM är en kompakt enhet med integrerat fäste för DIN-skena som passar i standard normkapsling. XE16 finns även som färdiga apparatskåp och som OEM-lösningar.
 • Till XE16-COM finns en expansionsmodul E16, som utökar antalet in- och utgångar. XE16 finns även i light-varianten XE16-LT med färre kommunikationsportar.

Se alla BAS2-komponenter i Produktkatalogen.

FÖR DIG SOM VILL VETA MER

Flera BAS2-enheter sammankopplas i nätverk

Bastecs fastighetautomationssystem BAS2 sköter styrning och övervakning av fastigheter med hjälp av datorenheter, så kallade datorundercentraler (DUC:ar). De finns i olika varianter för att passa såväl små som stora anläggningar, men de har samma kraftfulla funktionalitet och kan kombineras valfritt. I större fastigheter behövs normalt flera DUC:ar.

Varje DUC fungerar helt självständigt och behöver inte ha kontakt med någon datorhuvudcentral (DHC) för att fungera fullt ut med helgdagshantering, larmutskick, trenderloggar etc.

I anläggningar med mer än en DUC kopplas dessa samman i ett nätverk via TCP/IP eller ”busslinga”. DUC:arna kan då dela på gemensam utrustning som internetanslutning, 4G-, GSM- och telefonmodem, utegivare etc. De kan även enkelt utbyta annan information med varandra utan att de behöver programmeras specifikt för detta, vilket används t.ex. då tillufts- och frånluftsaggregat inte styrs från samma DUC.

Modbus och M-Bus

 • Både Modbus TCP och Modbus RTU finns inbyggt i BAS2 och stödjer både Client Mode (tillval) och Server Mode. Detta möjliggör anslutning av distribuerade I/O-moduler, ventilationsaggregat, kylmaskiner, brandspjäll, individuella rumsregleringar, etc.
 • Modbus Server gör att BAS2 är lätt att ansluta till överordnade system (DHC/SCADA).
 • Det finns även stöd för M-Bus, vilket gör att t.ex. energi- och vattenmätare kan anslutas via en enkel interfacemodul.
Undercentral skåp med kopplade datorenheter DUC:ar

”BAS2 är det jag helst använder, för det är så överskådligt enhet för enhet. En annan viktig sak är att alla kan se vad alla har gjort, det syns på servern. Det är mycket bra. Dessutom är supporten från Bastec suverän! Jag vet hur jag vill ha det och har tät kontakt med supportgänget i Malmö och känner mig alltid välkommen.”

Exempel på anläggning med flödesbild

Lagring av bilder och funktionsbeskrivning

De grafiska dynamiska flödesbilderna som ingår i BAS2-systemet lagras i datorenheterna (DUC:arna). Detta gör att alla användare alltid har tillgång till den senaste bildversionen. Funktionsbeskrivningar och dokumentation hanteras på samma sätt. Allt för att missförstånd och problem ska undvikas.

Genom att förändringar är enkla att genomföra i BAS2 kommer systemet att följa de förändringar som sker med fastigheten. Att systemet alltid överensstämmer med verkligheten är en förutsättning för att uppnå optimal och energisnål drift.

Konfigurering och bildritning

BAS2-programvaran som till exempel drifttekniker, fastighetsskötare och förvaltare använder kan med rätt behörighet även användas för att konfigurera datorenheterna (DUC:arna), lägga till nya funktioner eller rita nya dynamiska flödesbilder. Konfigurering, bildritning, tillägg och förändringar av en BAS2-anläggning kan göras direkt på plats eller på distans, utan några extra programvaror eller licenser. Allt för att hålla underhållskostnaderna låga. Detta sker medan hela anläggningen är i normal drift!

Inga ”DUC-omstarter” behöver göras efter ändringar etc. vilket kan vara nödvändigt i äldre typer av system. BAS2 är ett modernt objektkonfigurerat system där sådana problem är eliminerade.

Återförsäljare i Sverige

Med sin objektkonfigurerade uppbyggnad och väl utprovade funktioner kan Bastecs system enkelt installeras av valfri installatör och har ett minimalt behov av ingenjörsarbete. Våra produkter och tjänster säljs och installeras av systemintegratörer, Bastec-partners och återförsäljare runt om i Sverige. Bastec utför även egna entreprenader i Skåne. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt.

Se listan med certifierade Bastec-partners.

Support och dokumentation

Att installera och driftsätta ett styrsystem är bara första steget. Därefter ska det trimmas och finjusteras. Så småningom kanske fastigheten, och därmed styrsystemet, behöver modifieras, byggas ut, eller delas upp. Med Bastecs system är allt detta enkelt och kan utföras snabbt och till låg totalkostnad. Vår erfarna och uppskattade supportavdelning finns med som stöd hela vägen.

Se våra supportsidor.

Intresserad? Kontakta oss gärna om du har frågor!

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.