Spar energi och sänk fastighetens totalkostnad
med det flexibla och lättanvända BAS2

BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing

BAS2 är ett kraftfullt, lättanvänt och flexibelt system för fastighetsautomation, som ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnader. Det används idag i flera framtidsinriktade projekt inom förnybar energi och alternativa energikällor. BAS2 är ett svenskt koncept som utvecklas och marknadsförs av Bastec AB.

Pedagogiskt peka-klicka-system

BAS2 används primärt för att styra och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i byggnader. Det användarvänliga gränssnittet gör arbetet enkelt. Bara peka och klicka på byggnader, våningar, avdelningar, kylmaskiner, ventilationsaggregat etc och få en snabb översikt över hela anläggningen.

BAS2 är webbaserat och allt är 100% fjärrkonfigurerbart, inklusive flödesbilder. Du kan därför arbeta med ditt system även på distans via webb eller app. Men du är inte beroende av någon molnbaserad tjänst eller extern server, alla funktioner och bilder finns lokalt i ditt styrsystem.

BAS2 ger lägre totalkostnader

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår från start, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med BAS2. Framtida uppdateringar eller utbyggnad av systemet sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

BAS2 är ett öppet system som kommunicerar över bl.a. Modbus och M-Bus, vilket gör att t.ex. ställdon, givare, enhetsaggregat och VAV-system kan användas från valfri leverantör. BAS2 kan därmed även samverka med en rad andra system, för till exempel energiuppföljning och fakturering. Det innebär också att kostnaderna hålls nere t.ex. vid ett utbyte av befintligt styrsystem till BAS2.

BAS2 styr och övervakar fler än 3000 fastigheter

De senaste åren har flera omtalade nybyggen valt att använda BAS2, t.ex. forskningslaboratoriet MAX IV utanför Lund och den nya akut- och infektionskliniken i Malmö. BAS2 byggnadsautomationssystem passar alla typer av fastigheter oavsett storlek eller komplexitet. Det används av fastigheter för offentlig verksamhet, kontor, affärslokaler, industrier, skolor och flerfamiljshus över hela Sverige. Se mer under Referenser.

Återförsäljare i Sverige

BAS2 säljs och installeras via ett 80-tal återförsäljare runt om i Sverige som genomför kundprojekt och entreprenader i egen regi. Med en objektkonfigurerad uppbyggnad och väl utprovade funktioner kan BAS2 enkelt installeras av valfri installatör och har ett minimalt behov av ingenjörsarbete.

Bastec utför även egna entreprenader i Öresundsområdet. Kontakta oss för att höra vilka ÅF som finns i er närhet.

BAS2 XL13 och XE16-COM

BAS2 är uppbyggt av självständiga datorundercentraler (DUC:ar) och finns i två ”storlekar”. Den stora BAS2 XL13 är moduluppbyggd och därmed helt flexibelt och framtidskompatibelt. BAS2 XE16-COM är en mer kompakt DUC, men med samma kraftfulla funktioner. Till den finns expansionsmodulen BAS2 E16 som utökar antalet in- och utgångar. XE16-COM finns även i en lightversion med färre kommunikationsportar för enklare anläggningar, BAS2 XE16-LT.

Det inbyggda bildsystemet i BAS2 ger dig en god och sammanhållen överblick och kontroll över hela anläggningen. Samtliga DUC:ar i en anläggning presenteras som en sammanhållen enhet, med gemensam inloggning, gemensamma bilder och mätvärden från samtliga DUC:ar. Därmed behövs ingen huvuddator, vilket gör systemet stabilt, flexibelt och lätt att förändra.

Läs vidare om BAS2-systemets tekniska uppbyggnad