Välj styrsystem BAS2 till fastigheten

BAS2 är Bastecs lättanvända, öppna och effektiva system för styr-, regler och övervakning av fastigheter. Det finns installerat i långt fler än 5000 byggnader i Sverige och används i flera framtidsinriktade projekt inom förnybar energi och alternativa energikällor.

BAS2 är ett helsvenskt system, som vi själva utvecklar. Efter mer än 30 år av försäljning, installation, drift, support och samarbete med våra partners och återförsäljare så vet vi vad marknaden vill ha. Ett licensfritt och öppet system som ger minskad energiförbrukning och ökad inomhuskomfort till lägst totalkostnad.

Pedagogiskt peka-klicka-system

Vårt lättanvända och flexibla system BAS2 används för att styra och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i byggnader. Det användarvänliga gränssnittet gör arbetet enkelt. Bara peka och klicka på byggnader, våningar, avdelningar, kylmaskiner, ventilationsaggregat etc och få en snabb översikt över hela anläggningen.

BAS2 är webbaserat och allt är 100% fjärrkonfigurerbart, inklusive flödesbilder. Du kan därför arbeta med ditt system även på distans via webb eller app. Men du är inte beroende av någon molnbaserad tjänst eller extern server, alla funktioner och bilder finns lokalt i ditt styrsystem.

Bastec-produkter med ny logo

BAS2 ger lägst totalkostnad

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår från start, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med BAS2. Framtida uppdateringar eller utbyggnad av systemet sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

BAS2 är ett öppet system som kommunicerar över bl.a. Modbus och M-Bus, vilket gör att t.ex. ställdon, givare, enhetsaggregat och VAV-system kan användas från valfri leverantör. BAS2 kan därmed även samverka med en rad andra system, för till exempel energiuppföljning och fakturering. Det innebär också att kostnaderna hålls nere t.ex. vid ett utbyte av befintligt styrsystem till BAS2.

Välj mellan kompakt och moduluppbyggt system

BAS2 är uppbyggt av självständiga datorenheter (DUC:ar) och finns i två varianter. BAS2 XL13 är moduluppbyggd och därmed helt flexibelt och framtidskompatibelt. BAS2 XE16-COM är en kompakt enhet, men med precis samma kraftfulla funktioner. Till den finns expansionsmodulen BAS2 E16 som utökar antalet in- och utgångar. XE16-COM finns även i en lightversion med färre kommunikationsportar för enklare anläggningar, BAS2 XE16-LT.

Det inbyggda bildsystemet i BAS2 ger dig en god och sammanhållen överblick och kontroll över hela anläggningen. Samtliga datorenheter i en anläggning presenteras som en sammanhållen enhet, med gemensam inloggning, gemensamma bilder och mätvärden från samtliga enheter. Därmed behövs ingen huvuddator, vilket gör systemet stabilt, flexibelt och lätt att förändra.

JONAS GREBERG, vd bastec:

BAS2 är den enkla vägen till energibesparing i alla typer av fastigheter. Styr smart med Bastecs effektiva system för fastighetsautomation.”

BAS2 styr och övervakar fastigheter över hela landet

Flera omtalade nybyggen har valt att använda Bastecs system, t.ex. forskningslaboratoriet MAX IV utanför Lund och akut- och infektionskliniken i Malmö. Bastec passar alla typer av fastigheter oavsett storlek eller komplexitet och används av fastigheter för offentlig verksamhet, kontor, affärslokaler, industrier, skolor och flerfamiljshus över hela Sverige. Se exempel under Referenser.

Återförsäljare i Sverige

Bastecs produkter och tjänster säljs och installeras via systeminstallatörer, Bastec-partners och återförsäljare runt om i Sverige som genomför kundprojekt och entreprenader i egen regi. Med en objektkonfigurerad uppbyggnad och väl utprovade funktioner kan ett Bastec-system enkelt installeras av valfri installatör och har ett minimalt behov av ingenjörsarbete.

Se kontaktsidan för våra certifierade Bastec-partners. Eller kontakta oss för att höra vilka systeminstallatörer som finns i er närhet. Bastec utför även egna entreprenader i Skåne inom styr och regler.