Information om BAS2-systemet för fastighetsautomation och byggnadsautomation av utvecklare och entreprenör Bastec AB

BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing

BAS2 är ett lättanvänt och flexibelt system för byggnads- och fastighetsautomation som ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnader. Det är ett svenskt koncept som utvecklas och marknadsförs av Bastec AB. BAS2 används primärt för att styra, reglera och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i byggnader.

Effektiv energioptimering

BAS2 används idag i flera framtidsinriktade projekt inom förnybar energi och alternativa energikällor. Att optimera och sänka kostnaderna för energiförbrukning och att skapa ett jämnare inomhusklimat är enkelt gjort med det lättanvända BAS2-systemet och det inbyggda programmet för energiuppföljning. Genom minskad energianvändning bidrar man också till en bättre miljö.

Flexibilitet och låg totalkostnad

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med BAS2. Framtida uppdateringar eller utbyggnad av systemet sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

BAS2 styr och övervakar fler än 3000 fastigheter

De senaste åren har flera omtalade nybyggen valt att använda BAS2, t.ex. forskningslaboratoriet MAX IV utanför Lund och den nya akut- och infektionskliniken i Malmö. BAS2 byggnadsautomationssystem passar alla typer av fastigheter oavsett storlek eller komplexitet. Det används av fastigheter för offentlig verksamhet, industrier, kontor, affärslokaler, skolor och flerfamiljshus över hela Sverige. Se mer under Referenser.

Många BAS2-återförsäljare

BAS2 säljs och installeras via ett stort antal återförsäljare som genomför kundprojekt och entreprenader i egen regi. I dagsläget har vi ca 80 återförsäljare runt om i Sverige. Bastec utför även egna entreprenader i Öresundsområdet.

BAS2-systemets uppbyggnad

BAS2 består av självständiga datorundercentraler (DUC:ar). Vår minsta DUC heter BAS2 XE16-LT. Den större BAS2 XE16-COM är samma system, men med betydligt fler kommunikationsmöjligheter. Till den finns även expansionsmodulen BAS2 E16 som ytterligare utökar antalet in- och utgångar. Vår största DUC, BAS2 XL13, är moduluppbyggd och systemet är därmed helt flexibelt och framtidskompatibelt.

Läs mer om BAS2-systemet…