Vad är fastighetsautomation?

Fastighetsautomation handlar om att på ett smart sätt hantera ventilation, värme och kyla i en fastighet, så att det blir ett bra inomhushusklimat för människorna i byggnaden. Det ger även välbehövlig kontroll över elförbrukning och är en hjälp för att sänka energikostnaderna. Det används ofta även för att styra andra tekniska system i byggnaden.

Fastighetsautomation kan även kallas byggnadsautomation, eller med ett enklare ord: styrsystem. Att installera och driftsätta ett styrsystem i en fastighet är dock bara första steget, därefter ska systemet trimmas och finjusteras. Så småningom behöver kanske fastigheten, och därmed styrsystemet, modifieras, byggas ut, eller delas upp. Med Bastecs system och support är allt detta enkelt och kan utföras snabbt och till låg totalkostnad. Bastecs erfarna och uppskattade supportavdelning finns med som stöd hela vägen för både samarbetspartners och slutkunder.

Styr smart!

När du ”styr smart” skapar du ett bekvämt inneklimat, men hushåller samtidigt med resurserna ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom att installera ett effektivt och lättanvänt system för att styra och reglera ventilation, värme och kyla kan fastighetens energiförbrukning minskas samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Utetemperatur påverkar inomhusklimatet

Exempel

Här är några exempel på styrning, reglering, bevakning och uppföljning:

 • Styrning till exempel genom att slå på en fläkt eller en pump.
 • Reglering till exempel genom att justera luftflöde eller temperaturen.
 • Bevakning av till exempel temperaturnivå eller koldioxidhalt i ett rum.
 • Uppföljning till exempel genom loggning av temperatur i ett rum under den senaste månaden.
Styra och reglera tekniska system i en fastighet
Bastecs DUC:ar styr reglerar och övervakar fastigheten

Datorenhet kopplar ihop olika system

Fastighetsautomation är ett styrsystem med en typ av dator, som i Bastecs system kallas ”DUC” (datorundercentral), och som går att koppla ihop med fastighetens andra system, som t.ex. ventilationsaggregat och värmesystem. DUC:en kopplas också ihop med olika mätare och sensorer, t.ex. för temperatur eller koldioxid.

Utifrån information om hur läget är i rummet, t.ex. temperatur, skickas den informationen till DUC:en via en kabel eller trådlöst. DUC:en tolkar informationen och beroende på förutbestämda regler, som man själv sätter upp, skickar DUC:en sedan en signal till värmesystem eller ventilationen om vad den ska göra för att hantera läget i rummet. Detta sker varje minut, dygnet runt och året runt.

Styr smart gör den som skapar ett bekvämt inomhusklimat för människorna i en fastighet och samtidigt hushåller med resurserna ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vilket system för fastighetsautomation ska man välja?

 • Skalbart.
 • Verksamhetsanpassat.
 • Transparens i pris.
 • Möjlighet att själva hantera vissa bitar.

”Ledstjärnan för oss på Bastec har alltid varit att fastighetsautomation ska vara lättanvänt och smart.”

Välja systeminstallatör som håller hög kvalitet

Vad ska man tänka på när man väljer systemintegratör?

 • Kompetens och erfarenhet.
 • Att välja någon som utgår från just er situation.
 • Valet av system för styr och regler.
 • Systemet ska fungera för er specifika verksamhet och fungera i minst 15 år.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på alla dina frågor om hur du kan styra ventilation, värme och kyla i din fastighet på bästa sätt.

Känner du inte till Bastecs produkter och tjänster sen tidigare visar vi gärna en demo, online eller vid ett möte. Styr smart med en effektiv och energibesparande lösning för just din fastighet.