Ordlista och vanliga förkortningar

Det är många ord och förkortningar i vår bransch som inte är kända för alla. Här är en ordlista med några av de vanligaste.

(Ser tabellen för bred ut på din mobil, så vrid mobilen till horisontellt skärmläge.)

AI – Analog ingång 
API – Application Programming InterfaceAnvända och kommunicera med en specifik programvara.
AU – Analog utgång 
BacnetEtt kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. Bacnet finns i både seriellt (MS/TP) och nätverksbaserat (IP) utförande, ursprungligen framtaget för industriell användning.
BAS – Building Automation Systems 
BIM – Building Information ModelHandlar om att skapa och använda digitala modeller för fastigheter.
BMS – Building Management SystemsEtt byggnadshanteringssystem, annars känt som ett byggnadsautomationssystem, är ett datorbaserat styrsystem installerat i byggnader som styr och övervakar byggnadens mekaniska och elektriska utrustning såsom ventilation, belysning, elsystem, brandsystem och säkerhetssystem.
BörvärdeEtt börvärde är ett önskat värde som styrsystemet reglerar efter, t.ex. rumstemperatur-börvärde.
DatabasSamling av information lagrat på ett strukturerat sätt så att det blir enkelt att söka efter specifika data.
DatalagerSamling av information från flera olika källor som lagras i ett format som är lämpat för analys av stora mängder data.
DDC – Direct Digital ControllerEngelskt begrepp för DUC. Programmerbar styrenhet som hantera I/O:s framtagen för fastighetsautomation. Datorundercentral, processenhet i ett styr- och övervakningssystem. Har sitt ursprung i företag inom fastighetsautomation.
DHC – Dator Huvud CentralEtt överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar information på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar.
DI – Digital Ingång 
Driftdator  Oftast en benämning på DHC eller SCADA.
DU – Digital Utgång 
DUC – Dator Under CentralSvenskt begrepp för DDC. Programmerbar styrenhet som hantera I/O:s framtagen för fastighetsautomation. Datorundercentral, processenhet i ett styr- och övervakningssystem. Har sitt ursprung i företag inom fastighetsautomation.
EDP – Enviromental Product DeclarationMiljövarudeklaration.
FältbussarEn fältbuss är en kommunikationsbuss för distribuerad styrning, övervakning och mätning. Vanliga fältbussar är Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet, KNX och M-bus. De kan kommunicera över olika medier som RS485, Ethernet eller trådlöst. För kommunikation mellan olika typer av fältbussar behövs en omvandlare som översätter kommunikationen mellan fältbussarna.
HMI – Human Machine InterfaceMänniska och maskin-gränssnitt.
HVAC – Heat, Ventilation and Air ConditioningÄr också ett samlingsbegrepp som förekommer för funktionerna värme, ventilation och luftkonditionering.
I/O  Fysiska in- och utgångar, till ingångar ansluts t.ex. temperaturer och larm, olika typer av givare och signaler som skall in i en process. Till utgångar kopplas signaler som ska styras t.ex. ventilställdon, fläktar och pumpar.
IP – Internet ProtocolPå svenska i allmänhet IP-protokollet, är det kommunikationsprotokoll som används för all överföring av information i datornätverket internet. IP-protokollet används även i intranät.
LAN – Local area networkLocal area network, eller datanätverk. Används ofta för näverk som kommunicerar enligt Ethernet med exempelvis TCP/IP-protokoll. Normalt med begränsad storlek, exempelvis begränsat till att finnas inom en byggnad.
M-busEtt kommunikationsprotokoll framtaget speciellt för kommunikation med mätare av olika typer, t.ex. el-mätare, vattenmätare och energimätare.
ModbusEtt kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. Modbus finns i både seriellt (RTU) och nätverksbaserat (IP) utförande, ursprungligen framtaget för industriell användning.
OP – Operatörs Panel 
OPC – OLE for process controlOLE for process control, universaldrivrutin baserad på Microsofts standard för OLE (Object Linking and Embedding) som uniformerar datakommunikation och gör den språkoberoende. SCADA-programmet, eller motsvarande, behöver bara länka sitt program mot OPC-gränssnittet (OPC-klient) för att kunna utbyta information mot processenhet som också kommunicerar mot OPC, det vill säga inga drivrutiner behövs. Däremot kan flera OPC-servrar behövas för olika fabrikat. OPC är versionsberoende.
OperatörspanelSkärm, oftast monterad i apparatskåpsfront för manövrering av styrsystemet. I operatörspanelen hanteras driftbilder, larm och trendloggar. Man kan ändra börvärden, manövrera utgångar m.m. Konfigureringen ligger i operatörspanelen.
Panel-PCEn PC med integrerad touch-skärm monterad i apparatskåpsfront. Till skillnad från en operatörspanel så ligger konfigurationen i PLC:n och inte i själva operatörspanelen.
PLC – Programmable logic controllerProgrammerbar styrenhet som hanterar I/O:s, har sitt ursprung från industriella processer.
RTU – Remote Terminal UnitÄr en mikroprocessbaserad styrsystemskomponent som integrerar en fysisk process med ett överliggande kontrollsystem, till exempel ett distribuerat styrsystem (DCS) eller ett SCADA-system.
SaaS – Software as a ServiceEn typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet t.ex. Spotify eller Facebook.
SCADA – Supervisory Control And Data AcquisitionEtt överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar information på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar. Merparten av SCADA-systemen är ursprunglingen framtagna för industriell användning.
SSO – SINGLE SIGN-ONSingle sign-on (SSO) är en sessions- eller användareauktoriseringsprocess som tillåter ett användarnamn och lösenord för att ge tillträde till flera enheter.
TCP/IP – Transmission Control Protocol /Internet ProtocolÄr en arkitektur för datakommunikation över nätverk med en struktur som delas upp i olika lager.
TrendloggEn loggning av ett eller en grupp av historiska värden som visas i ett diagram eller lista.
VaV – Variable Air VolumeVarierar luftflödet vid konstant temperatur jämfört konstant luftflöde vid variabel temperatur.
VPN – Virtual Private NetworkSäkerhetslösning, skapar en tunnel mellan två punkter som ger en säker förbindelse på internet.
Web-klientMöjliggör webbåtkomst med en standard webb-läsare via internet eller nätverket.
Web-serverNär man talar om web-server inom fastighetsautomation talar man oftast om den web-baserade delen av styrsystemet. Web-servern möjliggör åtkomst utifrån in till anläggningen.