Användningsvillkor & Cookies

Ändra dina cookie-inställningar

Användningsvillkor

BASTEC eftersträvar att tillse att den information som finns på denna webbplats är riktig och uppdaterad. Trots detta kan information på webbplatsen saknas eller vara felaktig. Användaren skall därför inte enbart förlita sig på informationen på webbplatsen, utan skall även kontrollera densamma med BASTEC. Informationen på webbplatsen kan således inte åberopas till stöd för anspråk eller krav av vad slag det än må vara.

BASTEC eller den som producerat dessa sidor svarar inte för några som helst skador som uppstått genom användning av sidorna, varken direkta eller indirekta ekonomiska skador liksom inte heller för skada i datorn, förlust av information som lagrats i datorn, tidsförlust eller annan skada.

BASTEC har inte någon kontroll över vad informationen på webbplatsen används till och BASTEC ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, förlust av intäkt eller andra skador och förluster som uppstår i samband med användandet av denna information.

Rättigheter under tvingande rätt som konsument i förhållande till BASTEC åtnjuter är dock inte begränsade.

Cookies

Vad för slags information samlar vi in?

BASTEC samlar ej unik information om dig (som namn, e-postadress, etc) utom då du är i full vetskap om detta. BASTEC noterar och sparar information som tid, webbläsare, IP-adress med varje förfrågan. Denna information används till att ge dig bättre och mer relevant service.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda delar av vissa webbplatser, och andra delar kommer inte fungera korrekt.

Frågor? Kontakta: webb@bastec.se