Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration

Alla våra partnerföretag, Bastec Premium partners och Bastec Professional partners, förbinder sig att följa Bastecs tekniska standard så som den finns upptecknad i ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration”. Den skapar även en gemensam standard för andra BAS2-installatörer och systemintegratörer i deras dagliga arbete. Beskrivningen är öppen för vem som än vill se.

”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” är omfattande och beskriver bland annat hur man bygger upp bildstrukturer med allt från färger och linjetjocklekar till hur en flödesbild ska se ut och vad den ska innehålla. Den beskriver även hur objekt konfigureras beroende på funktion. Till exempel hur en pump för värme ska fungera om den sitter i en radiatorkrets eller om den sitter i ett ventilationsaggregat.