BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Användare i BAS2 Styr

Lägg till, radera eller ändra en användare
Privilegier för användaren

 

Lägg till, radera eller ändra en användare

Under Inställningar | Användare i menyraden finns kommandon för att administrera användare. Du kan ändra ditt lösenord, och om du har behörighet även skapa nya användare.

Att tänka på när man ändrar lösenord:

 • Använd ett ord som är lätt att komma ihåg och som betyder något personligt för dig.
 • Skriv gärna upp lösenordet, men observera att du måste förvara detta på en säker plats.
 • Ett lösenord ska vara mellan 4 och 10 tecken långt.
 • Ditt lösen bör bestå av bokstäver och siffror.
 • Ditt lösenord får ej vara samma som användarnamnet.
 

Privilegier för användaren

Privilegierna styr vad användaren får lov att göra i BAS2 Styr.

Användare som har privilegiet ”Utgångar” får ändra följande:

 • Ändra digitala utgångar.
 • Ändra digitala minnesceller.
 • Ändra analoga utgångar.
 • Ändra analoga minnesceller.
 • Ändra tider i fördröjningsobjekt.
 • Ändra temperaturgränserna i varmhållning/nattkylning.

Användare som har privilegiet ”Börvärde” får ändra följande:

 • Börvärde.
 • Intern börvärdesjustering.
 • Ändra börvärdeskurvor.

Användare som har privilegiet ”Modbus” får:

 • Ändra värden för modbusobjekt.

Användare som har privilegiet ”Tidur” får:

 • Lägga till, ändra, radera händelser samt utföra en omedelbar händelse för tidur.

Användare som har privilegiet ”Kvittera larm” får:

 • Kvittera larm.
 • Återställa frysskydd.
 • Tillfälligt blockera larm.

Användare som har privilegiet ”Larmkonfiguration” får:

 • Ändra larmtext.
 • Ändra vilken larmgrupp ett larm tillhör.
 • Ändra larmfördröjning.
 • Utskrift av Larmkonfiguration.

Användare som har privilegiet ”Styra larmåtgärder” får:

 • Ändra larmgrupper.
 • Ändra åtgärdslista.
 • Ändra Larmtext – utökad text

Användare som har privilegiet ”Kalibrera analoga ingångar” får:

 • Kalibrera analoga ingångar.

Användare som har privilegiet ”Kalibrera mätare” får:

 • Kalibrera förbrukningsmätare.
 • Kalibrera drifttidsmätare.

Användare som har privilegiet ”Ändra klocka i DUC” får:

 • Läsa/ändra klocka i DUC.

Användare som har privilegiet ”Ändra regulatorparametrar” får:

 • Ändra P,I och D.
 • Ändra dödzon.
 • Ändra driftfall.
 • Ändra filterkonstanter.
 • Ändra utstyrning.
 • Ändra frysskyddsgränser.

Användare som har privilegiet ”Skapa användare” får:

 • Skapa nya användare.
 • Ändra privilegier.
 • Radera användare.
 • Skriva ut användarlista.

Användare som har privilegiet ”Bildeditering” får:

 • Rita bilder och använda bildbibliotek.
 • Ändra grid.
 • Spara bilder till DUC.
 • Låsa bildeditering för en anläggning.

Användare som har privilegiet ”Objektkonfiguration” får:

 • Ändra objektskonfigurationer.
 • Ändra DUC-bestyckning.
 • Ändra en loggdefinition som är låst.
 • Låsa objektskonfiguration för en specifik DUC

Användare som har privilegiet ”PLC” får:

 • Ändra PLC-rader.
 • Utskrift av PLC-rader.
 • Låsa PLC för en specifik DUC

Användare som har privilegiet ”Systemkonfiguration” får:

 • Ändra systemvariabler i DUC.
 • Ändra systemvaribler i PC.
 • Ändra modeminställningar i DUC.
 • Ändra delar av SMS/Minicall/SOS-inställningar.
 • Ändra DUC-ID.
 • Läsa/Ändra DUC-kommunikationen / Nätverks inställningar.
 • Återskapa från PC.
 • Läsa/ändra system meddelande från DUC.
 • Ändra E-postkilet inställningar.
 • Ändra OP-panelsinställningar.
 • Kringgå anläggnings-ID konflikt.

Användare som har privilegiet ”Tvångsstyra ingångar” får:

 • Tvångsstyra digitala och analoga ingångar.