BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Drifttidsmätare

Drifttidsmätare mäter normalt tiden som något har varit i drift, t.ex. en pump eller ett helt ventilationsaggregat. Tiden kan vara värdefull, för att avgöra servicebehov eller liknande. Värdet i drifttidsknappen visar hur många timmar som har gått. Du kan kalibrera eller nollställa mätaren, genom att klicka på drifttidsmätaren i bilden samt och ange ett nytt värde. Det finns även en larmfunktion kopplad till driftstidsmätaren. Denna används för att t.ex. indikera när en fläkt har varit i drift en viss tid. Användbart för service etc.