BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

E-postklient inställningar i BAS2

Inställningar i DUC
PC-konfiguration

 

Inställningar i DUC

Under Inställningar | DUC-kommunikation / Nätverks inst…. | Konfigurerar Internettjänster… i menyraden finns inställningar rörande kommunikation över ethernet och leverans av e-post. De värden och adresser som anges här har ingenting att göra med vilken person eller e-postmottagare som ska ta emot ett visst larmmeddelande.

Skall användaren ej ha möjlighet att kvittera larm via e-post så räcker det om man fyller i data för utgående e-post, i annat fall måste även data för inkommande e-post fyllas i. Det måste då även skapas ett nytt unikt POP3 e-post konto för den aktuella anläggningen. Varning använd ej något existerande e-postkonto då DUC:n tömmer e-postbrevlådan varje gång den letar efter en e-postkvittens av utlösta larm. Dvs. även sådana e-postmeddelande som inte är larmkvittenser raderas. Koppla därför inte ens i laborativt syfte inkommande e-post (larmkvittens) till ditt eget (eller annans…) e-postkonto.

För att DUC:n skall ”aktivera” E-postklient inställningarna måste ha angett en IP-adress. Har man inte angivit någon IP-adress, ( 0.0.0.0 ) sker inget försök att kommunicera över Nätverk (TCP/IP). Det är masterDUC:n som måste vara anslutet till nätverket för att man skall kunna får ut larm.

BAS2 port (TCP-port för åtkomst via PC):
Vilken port skall kommunikationen ske över, vanligtvis port nummer 3001. Undvik port 25 (e-post), 80 (web) 110 (e-post) samt 512 (Modbus).

WWW-port (HTTP):
Vilken port skall webbkommunikationen ske över, vanligtvis port nummer 80. Undvik port 25 (e-post) och 110 (e-post) samt 512 (Modbus).

Adress SMTP-server:
IP-nummer till nätverkets SMTP server. Servern används för att skicka e-post till olika användare. (SMTP använder sig av port 25 för att skicka e-post.)

TCP-port SMTP-server:
Vilken port servern använder för att skicka e-post. Normalt är det port 25 (skall i princip aldrig behöva ändras).

Avsändarnamn:
När BAS2 skickar e-post visas detta namn i fältet ”Från” i det utgående meddelandet.

Avsändar e-postadress:
Den e-postadress som själva BAS2 anläggningen har. Dvs. inte mottagaren av meddelandet då detta ställs in under Larm | Larmåtgärdslista… Tänk på att vissa spam-filter för e-post inte tolerera vilka namn som helst (En funktion som heter ’reverse look-up’ verifierar att avsändarservern är vad den utger sig för att vara. Annars släpps inte e-posten igenom), ofta måste själva domännamnet existera. Dvs. om adressen är solbacken@trivselhus.se så bör trivselhus.se vara ett ”äkta” domännamn. Samt ett e-postkonto för solbacken finnas upplagd på den aktuella SMTP-servern. Dessutom bör denna avsändaradress adderas till alla mottagares som ”betrodd avsändare” i deras respektive skräppostfilter.

Kräver inloggning (autentisering):
När e-postservern man använder sig av kräver inloggningsuppgifter. När autentisering används kan detta ske med metoden MD5-CRAM och för detta används RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Adress POP3-server:
IP-nummer till nätverkets POP3 server. POP3 servern är den dator som hanterar avsändarens (DUC:ns) e-postadress, så att det är möjligt att kvittera larm via e-post. (POP3 använder sig av port 110 för att hämta e-post.)

Användarnamn:
Användarnamn på POP3 server. Varning använd ej något existerande e-postkonto då UDS:n tömmer e-postbrevlådan varje gång den letar efter e-post för larmkvittens av utlösta larm. Dvs. även sådana e-postmeddelande som inte är larmkvittenser raderas, så koppla inte ens i laborativt syfte inkommande e-post (larmkvittens) till ditt eget e-postkonto, utan skapa ett nytt unikt POP3 e-postkonto för den aktuella anläggningen. Således behövs det alltså ett nytt e-postkonto per anläggning.

Lösenord:
Lösenord på POP3 server.

Bekräfta lösenord:
Lösenord på POP3 server igen.

Pollningsintervall (min):
Hur ofta skall DUC:n fråga POP3-servern om det finns nya e-postmeddelande (larmkvittenser) att hämta. Standard är en gång var femte minut.

Du hittar DUC:ens MAC-adress genom att göra följande:
1. Välj Hjälp | DUC-version i menyraden
2. Ange ID för den DUC du vill se MAC-adress för. Klicka på Hämta
3. I dialogen som visas enligt nedan så syns MAC-adressen. I detta fall är MAC-adressen 00:21:7B:08:00:01

Ett alternativt sätt är att på platts trycka på knappen ”B1” tre gånger i snabb följd medan system körs. Då visas MAC-adressen (den kommer alltid att inledas med 00217B)

Några utav bokstäverna (A-F), framförallt B, kan lätt misstas för siffror, poängtera att avläsningen ska ske noggrant och enligt nedan bild.

mac
 

PC-konfiguration

Under Inställningar | PC-konfiguration… i menyraden i BAS2-Anläggningslista finns inställningarna för yttre kommunikation bl.a. med DUC:arna.
Observera att inställningar för Direkt kabelanslutning vid DUC:ens USB-utgång endast är tillämpliga på version 6.8 och övre.

Direkt kabelanslutning via DUC:ens Seriell-utgång:
Uppkoppling sker via seriell-port på DUC.

Direkt kabelanslutning via DUC:ens USB-utgång:
Uppkoppling sker via USB-port på DUC.

Via modem:
Uppkoppling sker via ett internt eller externt modem som är anslutet till datorn.

Via Internet:
Uppkoppling sker via en uppringd eller fast anslutning till Internet (TCP/IP).

Via Intranät:
Uppkoppling sker via en fast anslutning till Intranät (Det lokala TCP/IP-nätverket, dvs. oftast innanför någon form av brandvägg)

Via Offline (utan DUC):
Uppkoppling sker mot loka backupfiler och bilder i PC:n. Denna uppkopplingstyp kan enbart väjas om förvalet för den aktuella anläggningen är Välj vid uppkoppling.

Använd PC:ns skrivare som larmskrivare:
Om man låter PC:n (BAS2 Styr) vara kontinuerligt uppkopplad mot en anläggning kan man använda en PC-ansluten skrivare, eller nätverksskrivare, fungera som en lokal larmskivare. Nackdelen är att BAS2 Styr då inte får stängas av eller kopplas ner. De larm som skrivs ut kan inte heller styras av åtgärdslistor, utan alla larm skrivs ut.