BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Felsökning av e-post

Guide – Felsökning av e-post

Denna guide hjälper dig felsöka DUC:ns e-postfunktionalitet.

Testa Utgående e-post

DUC:n använder sig av SMTP, Simple Mail Transfer Protocol för att skicka e-post. Det är protokollet för Internets e-post och använder sig normalt av port 25. (För mer avancerad testing se även stycket ”Fullständigt e-post test för SMTP” nedan.)

 1. Kontrollera så att mottagare av e-post har adderat anläggningens avsändar e-postadress (t.ex. sparbossan@foretag.se) som ”betrodd avsändare” i sitt skräppostfilter.
 2. Pinga SMTP-servern.
 3. Om servern svarar på ping:
  1. Verifiera med hjälp av Telnet så att servern tycks fungera.
   Starta i en kommandotolk (Start | Program | Tillbehör | Kommandotolken)
   Skriv: telnet <IP-adress SMTP-server> 25
   220 trivselhus.se Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.1830 ready at Tue, 20 Sep 2005 19:00:31 +0200
   Skriv: quit
   221 Closing connection. Good bye.
   Connection to host lost.
   Press any key to continue…
  2. Om inget vettigt svar syns typ ovan:
   * kan det bero på att fel e-post server angivits. (IP-adress SMTP-server).
   * kan det bero på att det aktuella port-numret är spärrat i en brandvägg.
  3. Ett mer fullständigt test finns i stycket ”Fullständigt e-post test för SMTP” nedan.
 4. Om servern Ej svarar på ping:
  1. Verifiera att rätt IP-adress angivits.

Går det enbart fram mail till de personer som finns på samma SMTP-server/domän som DUC:n kan detta bero på spamkydd. Skapa då ett verkligt e-postkonto på servern, för den användare som har inställd avsändar e-postadress.

Testa Inkommande e-post (larmkvittens)

DUC:n använder sig av POP3, Post Office Protocol, version 3 för att hämta e-post. Detta är ett protokoll som tillhandahåller grundläggande klient/server-funktioner som hjälper till att hämta e-post från POP3 e-postservrar. Port 110 används normalt av protokollet. (För mer avancerad testing se även stycket ”Fullständigt e-post test för POP3” nedan.)

 1. Pinga POP3-servern.
 2. Om servern svarar på ping:
  1. Verifiera med hjälp av Telnet så att servern tycks fungera.
   Starta i en kommandotolk (Start | Program | Tillbehör | Kommandotolken)
   Skriv: telnet <IP-adress POP3-server> 110
   +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7226.0 (pluto.trivselhus.se) ready.
   Skriv: quit
   +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7226.0 signing off.
   Connection to host lost.
   Press any key to continue…
  2. Om inget vettigt svar syns typ ovan:
   * kan det bero på att fel e-post server angivits. (IP-adress POP3-server).
   * kan det bero på att det aktuella port-numret är spärrat i en brandvägg.
  3. Ett mer fullständigt test finns nedan i stycket ”Fullständigt e-post test för POP3”.
 3. Om servern Ej svarar på ping:
  1. Verifiera att rätt IP-adress angivits.

Fullständigt e-post test för SMTP

Ett helt test e-post kan skivas med hjälp av kommandon från RFC 821, se nedan.

 1. Starta i en kommandotolk (Start | Program | Tillbehör | Kommandotolken)
 2. Skriv: telnet <IP-adress SMTP-server> 25 (Exempel: telnet 10.2.2.1 25)
  220 trivselhus.se Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.1830 ready at Tue, 20 Sep 2005 19:00:31 +0200
 3. Skriv: helo
  250 trivselhus.se Hello [10.2.2.66]
 4. Skriv: mail from: <avsändaradress> (Exempel: mail from: solbacken@trivselhus.se)
  250 2.1.0 solbacken@trivselhus.se….Sender OK
 5. Skriv: rcpt to: <mottagaradress> (Exempel: rcpt to: kalle@trivselhus.se)
  250 2.1.5 kalle@trivselhus.se….Recipient OK
 6. Skriv: data
 7. 354 Please start mail input.
 8. Skriv: subject: Test
 9. Skriv: Hej okey att radera e-post enbart test
 10. Skriv: .
  250 Mail queued for delivery.
 11. Skriv: quit
  221 Closing connection. Good bye.
  Connection to host lost.
  Press any key to continue…
Kort kommentar till SMTP-kommandona
heloIdentifierar klienten
mail fromAvsändaradress
rcptMotagaradress
dataData-delen av meddelandet
quitAvsluta SMTP-session

Fullständigt e-post test för POP3

Kommandon från RFC 1939 se nedan kan e-post läsas via telnet.

 1. Starta i en kommandotolk (Start | Program | Tillbehör | Kommandotolken)
 2. Skriv: telnet <IP-adress POP3-server> 110 (Exempel: telnet 10.2.2.1 110)
  +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7226.0 (pluto.trivselhus.se) ready.
 3. Skriv: user <användarnamn> (Exempel: user solbacken)
  +OK
 4. Skriv: pass <lösenord> (Exempel: pass cykel)
  +OK User successfully logged on.
 5. Skriv: list
  +OK 1 642
 6. +OK 1 642 betyder att det finns ett meddelande i detta exempel och att det är 642 bytes stort. Med hjälp av retr hämtar vi meddelandet.
  Skriv: retr 1
  +OK
  Received: from srv1.dpetri.net ([192.168.0.100]) by srv1.dpetri.net with Microsoft SMTPSVC (5.0.2195.5329);
  Mon, 16 Sep 2005 00:00:00 +0200
  To: ”” <solbackene@trivselhus.se>
  From: ”Kalle” <kalle@trivselhus.se>
  Subject: Test
  X-Mailer: Ghost Mail 5.1 http://ay.home.ml.org/
  X-Priority: 3 (Normal)
  Return-Path: kalle@trivselhus.se
  Message-ID: SRV1MMBuado7fusvV6v00000003@pluto.trivselhus.se
  X-OriginalArrivalTime: 15 Sep 2005 22:00:00.0892 (UTC) FILETIME=[3CF74BC0:01C25D03]
  Date: 16 Sep 2005 00:00:00 +0200Hej okey att radera e-post enbart test.
 7. Man kan om man vill radera läst exempelmeddelande med hjälp av dele.
  Skriv: dele 1
  +OK
 8. Listar aktuell status med kommandot stat
  Skriv: stat
  +OK 0 0
 9. Skriv: quit
  +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7226.0 signing off.
  Connection to host lost.
  Press any key to continue…
Kort kommentar till POP3-kommandona
userAnvändarnamn till den klienten du vill ansluta dig till.
passLösenordet för den valda användaren med user kommandot.
statÖversikt över POP3 e-postlådan.
listVisar varje meddelande i form av en lista.
retrVisar valt meddelande, exempel retr 1.
deleRaderar valt meddelande, exempel dele 1.
quitAvsluta POP3-session

Andra tester

Hemsidan http://www.mxtoolbox.com kan med fördel användas för att verifiera MXpekare etc.

Vill ni testa kan följande avsändaradress användas kostnadsfritt i rimlig omfattning. Bastec kan dock inte garantera att denna avsändare kommer att fungera för all framtid. test-812567@bas2.se