BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Fördröjningsobjekt i BAS2

Det finns två typer av fördröjningar, tillslags- resp. frånslagsfördröjningar. Dessa används för att garantera att t ex en kylfläkt körs en minsta tid när den väl har startat eller för att förhindra att t ex en fläkt återstartas inom en viss tid efter att den har stoppats. För att ändra fördröjningstiden klickar du på fördröjningsobjektet i bilden och anger den önskade fördröjningstiden. I vissa fall kan både tillslagsfördröjning och frånslagsfördröjning användas samtidigt. I detta fall kan båda tiderna ställas in i formuläret.