BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Förord och systemkrav

BAS2 Styr, version 7.3

Version: 220126

Förord

BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader. Exempel på sådana installationer är ventilations- och värmesystem. BAS2 består av två huvuddelar – BAS2 DUC och BAS2 operatörsprogram. Det finns även en separat programvara, BAS2 Energi, för hantering av energibudget och uppföljning av energiförbrukning i byggnader. BAS2 Energi berörs inte i denna manual.

BAS2 DUC (DatorUnderCentral) är själva styrsystemet där givare, ställdon, pumpar etc. ansluts. BAS2 är ett decentraliserat system som är uppbyggt kring en eller flera DUC. Varje DUC hanterar en bestämd del av anläggningen, stora anläggningar består normalt av flera DUC.

BAS2 operatörsprogram är ett datorprogram som körs på en vanlig PC och kan kommunicera med samtliga DUC i en anläggning. Operatörsprogrammet gör det möjligt att på ett enkelt och överskådligt sätt se hur de tekniska systemen i en byggnad fungerar. Det gör det också möjligt att ändra driftsvillkor och parametrar på ett enkelt sätt.

Med BAS2 operatörsprogram kopplar du enkelt upp dig mot en anläggning bestående av en eller flera DUC och får då tillgång till anläggningens driftsstatus. Du kan koppla upp dig via vanligt Internet, mobiltelefon, telefonmodem, direkt kabelanslutning eller via ett internt datornätverk. Denna uppbyggnad gör att systemet kan användas av flera personer och från många olika platser.

Denna manual beskriver de funktioner du som användare bör behärska för att kunna styra och övervaka din anläggning på ett bra sätt.

Systemkrav:

– Operativsystem: Windows XP med service pack 3, Windows Vista med service pack 2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 eller Windows 11.

– Intel Pentium II alternativt AMD Athlon eller snabbare.

– 25 Mb ledigt internminne för BAS2. (ca 256 Mb totalt minne Windows XP, ca 512 Mb totalt minne för Windows Vista samt Windows 7)

– Pekdon.

– Grafik med upplösning 1024*768 eller bättre.

Reservation för felaktigheter

BASTEC AB’s ambition är att informationen i detta dokument ska vara både riktig och uppdaterad. Information kan dock i värsta fall saknas eller vara felaktig. Vi reserverar oss därför för sådana eventuella fel, t ex tryckfel. Felaktig eller saknad information av detta slag kan inte åberopas som stöd för anspråk eller krav gentemot BASTEC AB.

Ansvarsbegränsning

BASTEC AB ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, förlust av intäkt eller andra skador och förluster som kan uppstå i samband med användandet av detta dokument.

© Copyright BASTEC AB 1992-2019

BASTEC AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer givna i text och bild.

Version 7.3.