BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Klocka och kalender i BAS2

Klockan i DUC

Alla DUC:ar har en egen realtidsklocka. I normala fall behöver dessa ej korrigeras. De ställer t.ex. automatiskt om sig för sommartid och skottår. Alla DUC:ar i en anläggning synkroniserar tiden med varandra en gång per dygn. Vid behov av att ändra tiden eller datumet i realtidsklockan så spara alltid till alla DUC:ar för att undvika felmeddelande vid nästa klocksynkronisering. Tänk på att klockan i DUC:en kan användas för styrning av portlås och dylikt, där fem minuters fel kan skapa en massa onödig irritation. Under Inställningar | Klockan i DUC… i menyraden finns kommandot för att ändra realtidsklockan.

Kalender

Med hjälp av kalendern kan du se vilka dagar som är vardagarhelgdagar, (helgdags-)aftnar etc. Denna kan du använda som hjälp och stöd då du t.ex. ställer in driftstider i tiduren.