BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Pulsräknare

Pulsräknarna kan kopplas till mätare av olika slag. De kan t ex mäta elförbrukningen i kWh eller vattenförbrukningen i kubikmeter. I pulsräknarknappen visas den aktuella mätarställningen. Pulsräknarna ställs in vid installationen och ändras normalt endast vid mätarbyte. DUC:n lagrar mätarställningen för de tolv senaste månaderna och räknar också ut förbrukningen genom att subtrahera föregående månads mätarställning från senaste avläsningen. Den automatiska avläsningen sker vid månadsskifte klockan 00.00 och då räknas också förbrukningen ut.

Vid mätarbyte kalibrerar man först pulsräknaren genom att klicka på pulsräknaren i bilden där efter väljer du Kalibrera i dialogrutan som visas. I dialogrutan för kalibreringen anger du det nya värdet. Du måste själv räkna ut förbrukningen för den månad då mätarbytet har skett. Skriv in det uträknade värdet i förbrukningskolumnen för rätt månad och spara.