BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Pumpobjekt

Ett pumpobjektet används för att styra pumpar. Ett pumpobjekt kan styra en eller två pumpar. Det finns olika typer av pumpar och olika sätt att styra dessa. Detta gör att pumpobjektets dialogruta kan se ut på olika sätt. Dialogrutan öppnas när du klickar på knappen för pumpobjektet som finns i bilden. Om pumpen/pumparna är temperaturstyrd(-a) visar dialogrutan en eller flera temperaturgränser. Temperaturgränserna bestämmer i vilket temperaturintervall pumpen/pumparna ska vara i drift. Dialogrutan kan också innehålla startfördröjning, stoppfördröjningar och klockslag för motionering/växling (parpumpsväxling). Vilka parametrar som visas beror på hur pumpobjektet är konfigurerat.

Startgräns (fördröjd):
Anger vid vilken temperatur start skall ske. Om det är en värmebärande pump (t.ex. radiatorkrets) så ska utetemperaturen, utan avbrott, ha understigit temperaturgränsen under den tid som angivits i ”Startfördröjning” för att start ska ske (för en köldbärande pump ska utetemperaturen i stället ha överstigit temperaturgränsen).

Stoppgräns (fördröjd):
Anger vid vilken temperatur stopp skall ske. Om det är en värmebärande pump (t.ex. radiatorkrets) så ska utetemperaturen, utan avbrott, ha överstigit temperaturgränsen under den tid som angivits i ”Stoppfördröjning” för att stopp ska ske (för en köldbärande pump ska utetemperaturen i stället ha understigit temperaturgränsen).

Behovsstyrning Stoppfördröjning:
Anger eftergångtiden efter att ett behovsvillkor (gäller ej temperaturvillkoren) inte längre är uppfyllt. Exempel på behovsvillkor är: öppen ventil, kylmaskin i drift etc.

Motionering och växling:
Motioneringstid anger vid vilken timme på dygnet pumpen/pumparna ska motionsköras. Motionskörningen under 1 minut görs om en pump inte varit i drift det senaste dygnet. För parpumpar anger växlingstiden tidpunkten på dygnet då byte av pump sker. Denna pumpväxling sker varje dygn. Klockslag för motionering och växling ställs in i gemensamt fält. I knappen för pumpobjektet visas även driftorder som text, och driftstatus som färg, för pumpen/pumparna. I tabellen nedan beskrivs de olika fallen.

EnkelpumpParpump
TillIndikerar driftorderPump ADriftorder för pump A
  Pump BDriftorder för pump B
  Pump A+BDriftorder för pump A och B
FrånIngen driftorder (viloläge)FrånIngen driftorder (viloläge)
Röd knappIndikerar pumpfelRöd knappIndikerar pumpfel på båda pumparna
  Gul knappIndikerar pumpfel på en av pumparna.
Automatisk övergång till fungerande pump
(det är denna som då visas i knappen).