BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Riktvärden för regulatorparametrar

Guide – Riktvärden för regulatorparametrar

Reglerfall

P-band
För-regul.

I-tid
För-regul.
(minuter)
D-tid
För-regul.
P-band
Huvud-regul.
I-tid
Huvud-regul.
(sekunder)

D-tid
Huvud-regul.

Radiator-/hetvatten-reglering med en ventil i sekvensen.30250
Radiator-/hetvatten-reglering med en ventil i sekvensen där ventilen är över-dimensionerad.60400
Tappvarmvatten med VVC20100
Tappvarmvatten utan VVC2050
Tilluftsreglering med 1 ventil i reglersekvensen.25300
Tilluftsreglering med 2 ventiler i reglersekvensen.40400
Rums-/frånluftsreglering med 1 ventil i reglersekvensen.102025300
Rums-/frånluftsreglering med 2 ventiler i reglersekvensen.152540400
Fuktreglering tilluft100300
Tryckreglering till-/frånluft via frekvensomformare 0-500 Pa.400300
Tryckreglering till-/frånluft via frekvensomformare 0-500 Pa.800300
Fuktreglering rums-/frånlufts-reglering.50120100300

Ovanstående förslag till parametrar ska ses som utgångsvärden som oftast fungerar bra. I vissa fall kan dessa behöva justeras för att uppnå en optimal reglering. Om en reglering har tendens till att självsvänga så öka P-band och I-tid ca 20 % stegvis tills stabil reglering och stabil uppstart uppnås. Öka därefter P-band och I-tid ytterligare ca 30 % för att säkerställa att tillräcklig marginal finns. Inom byggnadsautomation är det vanligare att regleringen är för snabb (=”nervös”) än att den är för långsam.

Rumsgivare, tryckgivare och utetemp.givare behöver oftast filtreras en aning för att få jämn och stabil reglering. Denna filtrering bör göras i regulatorn, och inte direkt på den analoga ingången eftersom vi då inte får möjlighet att se ofiltrerade (eller mindre filtrerade) momentanvärden i flödesbilder etc.

Normalt behövs inte deriverande verkan i regulatorer inom byggnadsautomation. Vi avråder från att använda denna (= fylla i ett värde) då den felaktigt använd oftast försämrar regleringen.