BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Tidur

Ett tidur i BAS2 är ett årsur som kan starta eller stoppa en aktivitet (eller t.ex. ändra ett analogt värde) vid en given tidpunkt. Detta start eller stopp kallas även för händelse, dvs. att något händer vid en speciell tidpunkt. Händelsen utförs endast vid den tidpunkt som du anger. De olika tidurstyper som finns tillgängliga i BAS2 är:

 • Digitalt tidur: Utsignalen kan anta två olika tillstånd t.ex. Till/Från.
  Används t.ex. för att bestämma när ett vent.aggregat ska vara i drift.
 • Analogt tidur: Utsignalen är ett analogt värde t.ex. ett börvärde.
  Kan t.ex. användas då olika börvärden ska gälla vid olika tider.
 • Driftfallstidur: Utsignalen är en av upp till 10 fördefinierade värden. Det liknar det
  digitala tiduret men kan ge fler tillstånd som utsignal. Kan t.ex. användas för att styra vilket driftsfall en regulator ska arbeta enligt.
  Utsignalvärdena kan då vara: Driftsfall vinter”, ”Driftsfall vår/höst”,
  ”Driftsfall sommar” och ”Från”.

Att skapa, radera eller ändra en händelse

När du klickar på knappen för tiduret i bilden, öppnas en dialogruta. I denna dialogruta visas de händelser som finns angivna i tiduret för aktuellt schema. Du kan skapa ny händelse, radera händelse eller ändra i vilken ordning de olika händelserna ska visas. I vilken ordning de visas i listan påverkar inte i vilken ordning de utförs/inträffar.

För att skapa en händelse klickar du på knappen Ny händelse. Därefter anger du vad som skall göras samt vid vilken tidpunkt. En händelse består av en händelsetyp samt en tidsangivelse. Händelsetypen anger t.ex. till, från eller schemabyte. Tidsangivelsen anger när händelsen skall inträffa. Ett tidur kan bara tolka händelserna i ett schema (det aktuella) åt gången. Det är alltid händelserna i det aktuella schemat som visas då man klickar på ett tidur. För mer information om scheman se separat rubrik.

Via knappen Ändra händelse kan du ändra vad som skall göras i en befintlig händelse.

Klickar man på ”Utskrift” får man en utskrift av händelserna i alla scheman i tiduret.

Med hjälp av pil upp och ner kan man visuellt ändra ordningen på händelserna i det aktuella schemat. Observera ordningen ändras enbart visuellt i listan, dvs. det påverkar ej tidurets funktion eller händelsens prioritet.

Att ange tiden för en händelse

Tiduren i BAS2 är generella årsur. De tar automatiskt hänsyn till skottår och sommartid samt håller reda på helgdagar och helgdagsaftnar.

Datum anges som ÅÅMMDD. I datumexemplet nedan är några av datumen skrivna delvis med — (två streck) vilket betyder att detta värde ska vara tomt i händelseformuläret i tiduret. Tomma fält jämförs inte mot aktuellt datum utan anses alltid vara uppfyllda. Samma sak gäller för tidsangivelser. Klockan –.15 betyder kvart över alla timmar osv.

DatumangivelseInnebörd
120324Händelsen utförs endast 2012-03-24
– – 0324Händelsen utförs den 24/3, alla år
– – – – 24Händelsen utförs den 24:e, alla år och månader
– – – – – –Händelsen utförs alla dagar, alla år och månader

De olika dagtyper som används är indelade i två grupper, veckodagar samt specialdagar, enligt nedan tabell:

GruppDagtypInnebörd
VeckodagarMåndag tom söndagGäller för respektive dag oavsett om det är helgdag eller helgdagsafton.
SpecialdagarVardagMåndag t.o.m. fredag som inte är helgdag eller heldagsafton
SpecialdagarInte vardagLördag, söndag, heldag och heldagsafton.
SpecialdagarHelgdagNyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, 1:a maj, kristi himmelfärdsdag, pingstdagen, nationaldagen 6:e juni, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.
SpecialdagarheldagsAftonPåskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Mellan de två grupperna gäller ett OCH-förhållande, dvs. de båda gruppernas villkor måste samtidigt vara sanna för att händelse skall utföras. Inom grupperna gäller ett ELLER-förhållande dvs. det räcker att en av dagtyperna är sann för att händelsen skall utföras. Om man till exempel vill att ett aggregat ska vara i drift alla vardagar och alla lördagar så kan man INTE lösa detta med ett tillslag där både vardagar och lördagar är valda. (Denna händelse kommer aldrig att inträffa eftersom en lördag aldrig samtidigt är en vardag!) Lösningen är två separata tillslagshändelser en för vardagar och en annan för lördagar.

Att använda olika scheman

Ett tidur har upp till 9 scheman, varje schema kan maximalt innehålla 12 händelser. Det schema som tiduret använder för tillfället benämns ’Aktuellt schema’. Det är endast händelser i det aktuella schemat som påverkar tiduret.

För att ändra eller titta på händelser i ett annat schema än det aktuella klickar du på Visa schema. I dialogen som då kommer upp anger du önskat schemat. Klicka sedan på Hämta. Det valda schemat kommer nu upp i dialogrutan för tiduret.

Exempel på inställning av ett tidur

Antag att du ska styra belysningen i en butik. Du måste då veta vid vilka tidpunkter den ska tändas respektive släckas. Om butiken är öppen mellan klockan 09.00 och 18.30 på vardagar och mellan 09.30 och 15.30 på lördagar, behövs fyra händelser för att styra belysningen.

 1. tänd klockan 09.00 varje vardag
 2. släck klockan 18.30 varje vardag
 3. tänd klockan 09.30 varje lördag
 4. släck klockan 15.30 varje lördag

I vissa fall vill du kanske ange en specifik händelse. Till exempel om personalen ska inventera lagret söndagen den 22 juni mellan klockan 11.00 och 17.00. Detta lägger du in som två nya händelser, där du specificerar datumet för händelsen. Att det är söndag behöver inte anges eftersom vi anger fullständigt datum. Man anger alltså normalt dagen för en händelse antingen som en dagtyp eller som ett specifikt datum.

 1. tänd klockan 11.00 den 22 Juni 2012
 2. släck klockan 17.00 den 22 Juni 2012
SchemaHändelse-typVärdeDatum

 

ÅÅMMDD

Tid

 

HH:MM

Dagtyp

 

MTOTFLS VIHA

1ManöverTillslag– – – – – –09:00– – – – – – – V – – –
1ManöverFrånslag– – – – – –18:30– – – – – – – V – – –
1ManöverTillslag– – – – – –09:30– – – – – – L – – – –
1ManöverFrånslag– – – – – –15:30– – – – – – L – – – –
1ManöverTillslag12062211:00– – – – – – –   – – – –
1ManöverFrånslag12062217:00– – – – – – –   – – – –

I tidursformuläret finns en kolumn som heter ”Händelsetyp” och en som heter ”Värde”. I det givna exemplet finns två händelsetyper, ”Manöver” och ”Schemabyte”. Manöver innebär helt enkelt tänd eller släck och kan ha värdet ”Tillslag” eller ”Frånslag”. Schemabyte beskrivs enklast genom ett exempel:

Butiken ska ha utökade öppettider under december månad. Det kommer att finnas folk i affären mellan klockan 09.30 och 20.00 på vardagar och mellan 09.30 och 17.30 på lördagar och söndagar. Att lägga till en händelse, släck klockan 20.00 varje vardag i december, hjälper inte. Händelse nummer två har redan släckt klockan 18.30. Man löser problemet genom att lägga upp december månads händelser i ett eget schema. De händelser vi lagt in hittills finns i schema 1. I schema 1 lägger vi till ett schemabyte till det nya schemat direkt efter midnatt den 1:a december. De speciella öppettiderna för december lägger vi i schema 2. Kom ihåg att i schema 2 måste det finnas ett schemabyte tillbaka till schema 1 den 1:a januari.

SchemaHändelse-typVärdeDatum

 

ÅÅMMDD

Tid

 

HH:MM

Dagtyp

 

MTOTFLS VIHA

2ManöverTillslag– – – – – –09:00– – – – – – – V – – –
2ManöverFrånslag– – – – – –20:00– – – – – – – V – – –
2ManöverTillslag– – – – – –09:30– – – – – LS – – – –
2ManöverFrånslag– – – – – –17:30– – – – – LS – – – –
2Schemabyte112010100:01– – – – – – –   – – – –

Vi kan finslipa exemplet ytterligare. Belysningen kommer att vara tänd alla lördagar enligt schema 1, alltså även helgdagar som infaller på en lördag. Butiken har däremot alltid stängt på helgdagar. Vi löser detta genom att lägga till ett ständigt frånslag på helgdagar.

Vi anger tiden till ”alltid”, dvs. under helgdagar ska det alltid vara frånslag. Vad händer då klockan 09.30 på lördagen när händelse nummer tre vill ha tillslag? När det finns konflikt mellan tillslag och frånslag, har alltid frånslag högre prioritet. På så sätt kan man med ett ständigt frånslag garantera att det alltid är släckt under helgdagar, oberoende av vad man har lagt in för andra händelser i schemat. Vill man ha släckt på helgdagar också under december måste man naturligtvis lägga in ett ständigt frånslag även i schema 2. Vanliga söndagar räknas inte som helgdagar.

Omedelbar händelse

Med knappen Omedelbar händelse kan du omedelbart ändra tidurets utgång, t.ex. slå ifrån ett tidur. Observera att tiduret fortsätter att följa det aktuella schemat och slås inte till förrän nästa ’till-händelse’ i det aktuella schemat inträffar. ”Omedelbar händelse” används exempelvis vid idrifttagning eller test av en anläggning.

Tiduret fungerar givetvis som vanligt efter att den har utfört den omedelbara händelsen. Man kan alltså INTE blockera tiduret med en omedelbar händelse. I de fall som tiduret är kopplat till en fläkt eller dylikt så blockera reläutgången istället genom att slå över till manuell drift.