BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Vilken programversion finns i BAS2 DUC/PC

Guide – Vilken programversion finns i DUC
Guide – Vilken programversion finns i PC

 

Guide – Vilken programversion finns i DUC

(Närliggande info: Guide – Vilken programversion finns i PC)

 1. Koppla upp mot den aktuella anläggningen.
 2. Välj Hjälp | DUC-version i menyraden.
 3. Ange önskat DUC:nr. och tryck på hämta.
 4. En DUC-versions dialog enligt nedan visas där man ser versionen. (I Dialogen nedan 7.2.6.6)

  DUC: 1
  Version: 7.2.6.6
  CPU-typ: 4, dvs. modul med USB. (CPU-typ 3 är äldre moduler utan USB)
  DUC-typ: XL13, kan vara XL12, XL13, XP42 och XE16 och XE16 COM
  Antal modbus I/O: 250
  MAC-adress: 00:21:7B:20:1D:76

Ett alternativt sätt är att på plats trycka på knappen ”B1” en gång medan system körs. Då visas versionsnumret.

Kompatibilitet

Generellt gäller att inom samma anläggning måste de två första siffrorna i versionsnumret vara lika på alla ingående DUC:ar.

 

Guide – Vilken programversion finns i PC

(Närliggande info: Guide – Vilken programversion finns i DUC)

För Windows Vista / Windows 7

 1. Starta BAS2- anläggningslista
 2. Klicka på BAS2-loggan i övre vänsterhörnet och välj Om Anläggningslistan
 3. I dialogen som visas kan man se vad för version installationsprogrammet hade när man installerade BAS2, i nedan bild version 7.2.20.0

För Windows 2000/Windows Me/Windows XP

 1. Välj Start | Inställningar | Kontrollpanelen | Lägg till eller ta bort program.
 2. Markera BAS2 i listan över installerade program.
 3. Klicka på ”Klicka här om du vill ha supportinformation”.
 4. En Supportinformations-dialog enligt nedan visas där man ser versionen. (I Dialogen nedan 6.5.0.1)Läggtillellertabortprogram4

Programversioner i DUC

BAS2 i PC:n kan köra mot flera olika programversioner i DUC:n. PC version 7.2.20.0 kan kör mot alla version mindre eller lika med 7.2, dvs. i nuläget version 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.0, 7.1 och 7.2