Medlemsvillkor

Dessa villkor gäller för medlemmar på Bastecs webb.

Bastecs medlemssidor på www.bastec.se, är en lösenordsskyddad tjänst som erbjuds dig som är användare eller systemintegratör av Bastecs produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla ett utökat sortiment av relevant dokumentation och nedladdningsfiler, samt att ge tillgång till Bastecs onlinebeställning.

Material från lösenordsskyddade medlemssidor får inte spridas vidare till icke behöriga!

Medlem som ”Användare” eller ”Systemintegratör”

Det finns två nivåer av medlemskap på Bastecs webb. Den som ansöker om medlemskap kan av Bastec antingen ges tillgång till innehåll specifikt för ”Användare” (slutkunder), eller till ytterligare utökat innehåll specifikt för ”Systemintegratör” (Bastec-partners/Återförsäljare). I medlemskapet ingår även möjlighet att beställa produkter av Bastec via Beställ online.

Bastec avgör vilket medlemskap som är aktuellt och kan flytta ett medlemskap från den ena till den andra nivån, avsluta eller neka medlemskap.

Ansökan och registrering av personuppgifter

När du ansöker om att bli medlem kommer vi, Bastec AB, att få tillgång till dina personuppgifter. I enlighet med personuppgiftslagen GDPR i EU behöver vi ditt samtycke till den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att kunna tillhandahålla medlemstjänsten till dig och ditt bolag/din arbetsgivare. Det är frivilligt att använda medlemstjänsten, och därmed frivilligt att lämna ut dina personuppgifter till Bastec AB.

När du anger dina personuppgifter godkänner du att vi även registrerar dem i Bastecs ordinarie register, utanför denna webbplats, för att kunna kontakta dig samt ge dig support.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på www.bastec.se är:

Namn:                        Bastec AB
Adress:                       Hästvägen 4A, 212 35 Malmö
Org.nummer:            556346-6738
Tel.nr:                         010-330 80 00
E-postadress:            webb@bastec.se

Personuppgifter som kommer att behandlas

När du registrerar dig för medlemskap kommer Bastec AB att samla in och behandla följande personuppgifter:

 • Ditt för- och efternamn
 • Ditt bolag/var du är anställd
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Vilka dokument och filer du laddar ner

Om du beställer produkter från Bastec via Beställ online kommer vi dessutom samla in och behandla följande uppgifter, utöver ovanstående:

 • Vilka artiklar du beställer
 • Det beställande företagets adress, leveransadress, och fakturaadress/e-post
 • Vilka dokument och filer du eventuellt laddar upp till beställningen

SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Ovan nämnda personuppgifter kommer att behandlas för att kunna erbjuda dig som ”Användare” eller ”Systemintegratör” aktuell information, dokumentation, nedladdningsfiler och beställningsartiklar från Bastec AB.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Användarens samtycke är rättslig grund för Bastec AB:s behandling av dina personuppgifter, så som den beskrivs i detta dokument.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Bastec AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter på www.bastec.se så länge du som ”Användare” eller ”Systemintegratör” använder medlemstjänsten, och under en period om tre månader efter det att du upphört att använda tjänsten.

BEHANDLING AV TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till Bastec AB:s personuppgiftsbiträde inom IT för lagring av uppgifterna för ovan angivna ändamål. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES.

Mer info finns i vår Integritetspolicy

Dina rättigheter som användare

 • Bastec AB kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta dokument, samt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Du har rätt att kostnadsfritt efter skriftlig begäran till Bastec AB, få information om vilka personuppgifter som Bastec AB har registrerat om dig, samt hur dessa uppgifter används, dvs få utgifterna utlämnade till dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.
 • Du kan när som helst, helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriva till oss på ovan angiven e-postadress.
 • Vid eventuella frågor angående Bastec AB:s behandling av personuppgifter, återkallelse av samtycke, begäran om rättelse eller utlämnande av uppgifter, kontakta oss på ovan angiven adress, telefonnummer eller e-post.
 • Du har även rätt att inge klagomål avseende Bastec AB:s behandling av dina personuppgifter eller hantering av frågor med koppling till den. Sådant klagomål ska du lämna till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Våra rättigheter

Bastec AB har rätt att när som helst avsluta medlemskap och radera medlemmar från www.bastec.se, exempelvis om medlem upphör att vara Bastec-partner/Återförsäljare. Eller om medlemssidor och dess innehåll hanteras av medlem på olämpligt sätt, till exempel genom att sprida lösenordsskyddat material och information vidare till obehöriga.

Ansök om medlemskap

Innehållet på denna sida kan komma att ändras av Bastec. Senast uppdaterad: 2024-04-04. (Ordet ”Systemintegratör” ersätter det tidigare använda ordet ”Systeminstallatör”.)
Med reservation för ev felskrivningar.