Integritetspolicy

Om vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Bastec AB:s webbplats www.bastec.se. Integritetspolicyn är ett levande dokument och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den. Den utgör inget avtal eller annan rättslig princip mot eller på uppdrag av någon part. Senaste version finns alltid här på webbplatsen. Läs hur vi hanterar GDPR och dataskyddsförordningen här: Bastecs och Latour Industries GDPR-policy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Bastec samlar ej unik information om dig (som namn, e-postadress, etc) som besöker www.bastec.se, utom då du är i full vetskap om detta (se nedan: ”Medlemmar i Bastecs kundportal ÅF-portalen”).

Bastec noterar och sparar information som tid, webbläsare, IP-adress med varje förfrågan. Denna information sparas via cookies och används till att ge dig bättre och mer relevant service. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av bastec.se, och andra delar av sajten kommer inte fungera korrekt.

Kontaktformulär

När du använder något av våra kontaktformulär samtycker du till att vi sparar dina angivna personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter sparas så länge det behövs, men raderas efter maximalt tre år.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

För anställda på Bastec gäller: Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Bastec använder sig av tjänsten Google Analytics för att spåra och se statistik över hur innehållet på webbplatsen visas, används och laddas ner. Vi har valt att anonymisera besökares IP-adresser i denna tjänst och de behandlas därför i förkortat skick för att kunna utesluta direkt hänvisning till individer.

Medlemmar i Bastecs kundportal ”ÅF-portalen”

Bastecs Kundportal, ”ÅF-portalen” på www.bastec.se, är en lösenordsskyddad tjänst som erbjuds dig som är BAS2-återförsäljare eller samarbetspartner till Bastec. Syftet är att tillhandahålla BAS2-relaterad dokumentation, nedladdningsfiler, anläggningsmallar, tips och guider, nyheter, marknadsföringsmaterial, support med mera.

Om du väljer att använda tjänsten Kundportal kommer vi, Bastec AB, att få tillgång till dina personuppgifter. Det är frivilligt att använda tjänsten Kundportal, och därmed frivilligt att lämna ut dina personuppgifter till Bastec AB.

PERSONUPPGIFTER SOM KOMMER ATT BEHANDLAS FÖR MEDLEMMAR

När du använder Kundportalen kommer Bastec AB att samla in och behandla följande personuppgifter:

¤   Ditt för- och efternamn
¤   Ditt bolag/var du är anställd
¤   Din e-postadress
¤   Vilka dokument och filer du har laddat ner

SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Ovan nämnda personuppgifter kommer att behandlas för att kunna erbjuda dig som återförsäljare och samarbetspartner uppdaterad information, dokumentation och nedladdningsfiler från Bastec AB. Vi ser det som en nödvändighet för ett framgångsrikt samarbete.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Användarens samtycke är rättslig grund för Bastec AB:s behandling av dina personuppgifter, så som den beskrivs i detta dokument.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Bastec AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge du som återförsäljare och samarbetspartner använder tjänsten Kundportal och under en period om tre månader efter det att du upphört att använda tjänsten Kundportal.

BEHANDLING AV TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till Bastec AB:s personuppgiftsbiträde inom IT för lagring av uppgifterna för ovan angivna ändamål.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES.

DINA RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE

Bastec AB kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta dokument, samt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att kostnadsfritt efter skriftlig begäran till Bastec AB, få information om vilka personuppgifter som Bastec AB har registrerat om dig, samt hur dessa uppgifter används, dvs få utgifterna utlämnade till dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Du kan när som helst, helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriva till oss på nedan angiven e-postadress.

Vid eventuella frågor angående Bastec AB:s behandling av personuppgifter, återkallelse av samtycke, begäran om rättelse eller utlämnande av uppgifter, kontakta oss på nedan angiven adress, telefonnummer eller e-post.

Du har även rätt att inge klagomål avseende Bastec AB:s behandling av dina personuppgifter eller hantering av frågor med koppling till den. Sådant klagomål ska du lämna till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

VÅRA RÄTTIGHETER

Bastec AB har rätt att när som helst radera användare från Kundportalen. Exempelvis när användare upphör att vara BAS2-återförsäljare eller samarbetspartner. Eller om ÅF-portalen och dess innehåll hanteras av användare på olämpligt sätt.

 

Vilka vi delar dina data med

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar)
Marknadsföring och information (tjänst för nyhetsbrev)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar att följa våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Tredje part

Vi kommer varken lämna ut, överföra, sälja eller använda dina personliga uppgifter för annonsering eller marknadsföring, utan ditt uttryckliga medgivande. Andra regler gäller naturligtvis om vi enligt lag eller domstolsbeslut anses skyldiga att lämna ut och förmedla data.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil (för-, efternamn, e-postadress och företag). Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Kontaktinformation

BASTEC AB

Hästvägen 4A
212 35 MALMÖ

010-330 80 00
info@bastec.se

Org.nr 556346-6738


Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24