BAS2 Normkapslingar

Bastecs serie med färdiga BAS2-systemlösningar som normkapsling plastskåp. Baserat på antal I/O:s lagerförs N-serien i tre olika utförande, N2, N3 och N3E.