BAS2 Operatörspaneler

Bastecs operatörspanel är ett valfritt tillägg till våra tre varianter av Plåtskåp (P3), och ingår i styrsystemet BAS.

OBS. Om OP-panel beställs till Bastecs Plåtskåp i P3-serien ska även håltagning av skåpsdörr beställas.