BAS2 Operatörspaneler

Bastecs operatörspanel är ett valfritt tillägg till våra tre varianter av Plåtskåp (P3), och ingår i styrsystemet BAS.