BAS2 XE16-enheter

BAS2 XE16 är kompakta enheter anpassade för standard normkapsling. XE16-COM är grundmodellen och som komplement till den finns en expansionenhet E16 som vid behov kan utöka antalet kommunikationsportar I/O. Det finns även alternativ XE16-light-enhet med färre kommunikationsportar, för enklare anläggningar.

BAS2-systemet är uppbyggt av självständiga datorenheter (DUC:ar) med all intelligens och alla funktioner i varje enskild DUC. DUC:arna finns i två olika varianter för att passa alla typer av byggnader och behov, men båda har identisk mjukvara och funktionalitet och kan samverka inom samma byggnad.