BAS2 XE16-enheter

BAS2 XE16 är kompakta enheter anpassade för standard normkapsling. XE16-COM är grundmodellen och som komplement till den finns en expansionenhet E16 som vid behov kan utöka antalet kommunikationsportar I/O. Det finns även alternativ XE16-light-enhet med färre kommunikationsportar, för enklare anläggningar.

BAS2-systemet är uppbyggt av självständiga datorenheter (DUC:ar) med all intelligens och alla funktioner i varje enskild DUC. DUC:arna finns i två olika varianter (XE16 och XL13) för att passa alla typer av byggnader och behov, men båda har identisk mjukvara och funktionalitet och kan samverka inom samma byggnad.

För den som önskar finns även mer grundläggande information här om fastighetsautomation och om Bastecs system BAS2.