BASTEC Beräkningsmodul

Bastecs beräkningsmodul MB44 är ett komplement till BAS2-systemet och kan integreras med andra system.