BAS2 Modbus

Till BAS2-systemet kan man lägga till extra Modbus-punkter. Tidigare ingick även Modbus-moduler i vårt utbud av produkter.